Hævd sag vundet ved vestre landsret

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i endnu en sag om både ejendomshævd og færdselsret til fordel for vores klienter. Advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen har ført sagen for vores klienter siden 2020. Sagen omhandlede to byejendomme i Skagen, som i dag anvendes som sommerhuse. Begge huse havde i løbet af 2019 fået nye ejere, og […]

Hvad koster skelforretning

Hvad koster en skelforretning? Én ting er at have ret, noget andet er at få ret. Ofte ser vi at udgifterne til at føre en sag, får klienter til at undlade at føre en sag, som de ellers ville kunne få medhold i. Skelforretninger er en omkostningstung affære. Der er udgift til landinspektøren, som ikke […]

Paragraf Advokaterne vinder skelsag på Bornholm

Paragraf Advokaterne har ved en skelsag bistået en borger på Bornholm, der var kommet i konflikt med naboen om placeringen af skellet mellem de to ejendomme. Sagen blev udløst af, at naboen begyndte at fælde træer på det omstridte område, som begge parter mente at være ejer af. På vegne af vores klient tog vi […]

Skelforretning kræver specialistviden – og den har vi

Advokat (L) Søren Vasegaard Andreasen har i mere end 10 år arbejdet med naboret og skelforretning i sager over hele landet. Ifølge uofficielle statistikker er der ca. 50 skelforretninger om året i hele landet, og Søren rådgiver den ene af parterne i en stor del af disse sager. Sagerne har som regel en af to […]

Hvornår har man vundet hævd?

Som udgangspunkt ejer man alene det areal, som i matrikelkortet er anført at høre til den pågældende matrikel. Imidlertid kan der over tid ske ændringer som følge af, at f.eks. hæk og hegn har flyttet sig. For at man kan vinde hævd på det jordstykke, der går mellem matriklens grænse og hækken eller hegnet, skal […]

Har vi vundet hævd?

Spørgsmål: Vi ved ikke rigtig, hvor vi står i denne sag. Vores grund går 1,23cm ind på vores nabos grund og 85 cm ind på en anden nabos grund. Vi har haft vores sommerhus i 12 år og har fået at vide ved en helt tredje nabo, at vores hæk og hegn, hvor skelrørene står, […]

Vores garage står henover skellet, og naboen kræver den fjernet

Spørgsmål: Min mand og jeg bor i en villa i en mindre landsby i Østjylland og har gjort det i snart 30 år. Vores nabo, der flyttede hertil for godt 2 år siden, skal have bygget til, og i den forbindelse har han opdaget, at bagenden af vores garage står 2 meter inde på hans […]

Sortglaserede teglsten

Sortglaserede teglsten kan være til stor gene, hvis de giver genskin ned i naboens have og hus. I en nylig sag ved Vestre Landsret blev en boligejer dømt til at få sine sortglaserede teglsten gjort matte på den side der vender ind mod naboen. En skønsmand målte glanstallet fra solens genskin på teglstenene til 80, […]