PRIVATE -
SAGSOMRÅDER

FAST EJENDOM

Fast ejendom

Hos Paragraf Advokaterne rådgiver vi dagligt købere og sælgere af fast ejendom. 

Vi har også stor ekspertise med nabosager, herunder sager om: 

  • Fastsættelse af skel
  • Regler for hegn 
  • Den naboretlige tålegrænse 

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom dækker over en varieret gruppe af sager mellem køber og sælger, hvor køber efter at have overtaget ejendommen konstaterer, at der er noget, der ikke er som aftalt eller forudsat.

Erstatning

Har sælger bevidst undladt at oplyse om mangler, som sælger kendte til, eller burde kende til, så kan køber kræve erstatning svarende til udgifterne til udbedring af manglerne.

Forholdsmæssig afslag

Hvis sælger ikke kendte eller burde kende til skaden, men udgiften til udbedring ikke kan anses for bagatelagtig, så kan retten tilkende køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Ved et forholdsmæssigt afslag skønner retten, hvor meget køber ville have betalt mindre for ejendommen, hvis man havde kendt til manglen på købstidspunktet. En skade anses for ikke at være bagatelagtig, hvis udbedringsomkostningerne overstiger ca. 4-6 % af købesummen.

Ejerskifteforsikring

Er der tale om en ejendom, hvor der ved overdragelsen er udarbejdet tilstandsrapporter, og hvor sælger har tilbudt at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring, så er sælger som udgangspunkt ansvarsfri for mangler der senere måtte vise sig. Køber må i stedet bede ejerskifteforsikringen om at betale for udbedring af skaderne. Har køber valgt ikke at tegne ejerskifteforsikring, må køber selv betale for udbedring.

Visse typer mangler er dog undtaget fra sælgers ansvarsfrihed, når det drejer sig om mangler ved fast ejendom. Det drejer sig f.eks. om

  • arealmangler
  • mangler ved forhold, som falder udenfor tilstandsrapporternes område

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring fast ejendom.

Tvangsauktioner

På en tvangsauktion kan en kreditor sælge skyldners ejendele, hvis ikke skyldner kan betale sin gæld, eller hvis skyldner ikke overholder en fastsat afdragsordning. Mest kendt er tvangsauktioner over fast ejendom, men også andre aktiver kan sælges på auktion, f.eks. biler, både og andre værdifulde genstande, som skyldner måtte eje.

Vi gennemfører jævnligt tvangsauktioner på vegne af kreditorer, men vi rådgiver også skyldnere, som er i risiko for at miste deres hus på en tvangsauktion.Hvis du ønsker hjælp og rådgivning i forbindelse med en tvangsauktion, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. Vi rådgiver dagligt købere og sælgere af fast ejendom.

Nabosager

Paragraf Advokaterne er specialiseret i advokatbistand til nabosager, såsom 

  • Fastsættelse af skel
  • Hævd
  • Regler for hegn 
  • Gener fra naboens træer og sortglaserede tegl
  • Den naboretlige tålegrænse 

 

Vi har til enhver tid et to-cifret antal skelforretninger og nabosager kørende over hele Danmark. 

Har du juridiske udfordringer?

Andre sagsområder indenfor det private

Dødsboer
Retssager
Ejendomshandler
Testamente
Entrepriseret
Lejeret
Ægtepagter