HJEM -
OM OS

OM OS

Om os

Paragraf Advokaterne

Hos Paragraf Advokaterne har vi 15 års erfaring med juridisk rådgivning til både private og virksomheder, og vi tilbyder advokathjælp inden for en lang række juridiske discipliner. Vi har kontor i både Auning og Hadsten, og disse placeringer er på ingen måder tilfældige. Afstanden til Randers og Århus gør området til et særdeles attraktivt sted at bo og drive forretning. Derudover er Auning den største by i den vestlige del af Norddjurs Kommune, og herfra har vi kort afstand til de mange byer og landsbyer i området, som alle er vigtige for os, og som vi har stort lokalkendskab til.

Vores ekspertise er inden for almen advokatpraksis, og vi hjælper både private- og erhvervskunder med en bred vifte af juridiske udfordringer. Står du eller din virksomhed i en situation, hvor du tror, du kan få behov for advokathjælp, så vil vi opfordre dig til at kontakte os med det samme. Det koster ikke noget at spørge, og vi vurderer gerne, hvad der er brug for, og om vi er det rigtige match for dig i din situation.

Hos Paragraf Advokaterne møder vi vores kunder i øjenhøjde. Sådan er vi nemlig. Jura kan godt have et ry for at være højpandet og svært at forstå, men vi vil gerne have, at vores kunder ved, hvad vores hjælp kommer til at betyde for dem i deres hverdag.

Se hvad vi kan hjælpe dig med under vores sagsområder.

Vores advokater

Vores advokater og advokatfuldmægtige er højt specialiserede indenfor alle juridiske kernediscipliner, og vi rådgiver altid på et højt fagligt niveau.

Alle vores advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside
www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Medarbejdere

Hos Paragraf Advokaterne møder vi altid vores kunder i øjenhøjde. Sådan er vi nemlig. 
Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har et juridisk spørgsmål og har brug for hjælp for en specialist.

Camilla Dam Rasmussen

Advokatfuldmægtig

Tina Mohr

Afdelingsleder inkasso

Pernille Saaby Poulsen

Sagsbehandler

Vores historie

2018 – 

Navneskifte

Pr. 1. januar 2018 skiftede virksomheden navn til “Paragraf Advokaterne ApS”, som det også hedder i dag. 

2016 – 

Advokatvirksomheden blev overtaget af Søren V. Andreasen.

Efter Lars Meilvangs død i marts 2016 overtog advokat Søren Vasegaard Andreasen virksomheden under navnet “Advokat Søren V. Andreasen ApS”..

1984 –

2. generation Meilvang 

Fra 1984 var 2. generation Meilvang – Lars – indehaver af virksomheden.

1951 – 

Virksomheden blev overgivet til nye ejer.

I 1951 afstod Olsen virksomheden til sagførerne Søren G. Nielsen og C. A. Meilvang.

1907 – 

A. A. Olsen optaget som kompagnon.

I 1907 blev A. A. Olsen optaget som kompagnon.  Fra 1984-2016 var 2. generation Meilvang – Lars – indehaver af virksomheden. 

1906 – 

Boldsen var medstifter af Folkebanken.

Boldsen var i 1906 blandt stifterne af Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, nu Djurslands Bank A/S. Banken flyttede ind på adressen Torvegade 2A i 1906. Det samme gjorde Boldsen som sagfører og bankens juridiske direktør.

1899 – 

F.C. Boldsen opstartede. sagførervirksomhed i Auning

I 1899 begyndte sagfører F. C. Boldsen sagførervirksomhed i Auning, nærmere bestemt på Auning Gæstgivergaard, hvor Boldsen havde kontortid “præcis hver onsdag eftermiddag efter kl. 3…“.

0 +

Klienter

0 +

Succes

0 +

Retsager

Har du juridiske udfordringer?

BANKFORBINDELSER

Advokatfirmaet har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

FORSIKRING

Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikring er tegnet hos og garanti stillet af HDI Danmark A/S, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

LOVVALG OG VÆRNETING

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.