Hvad koster skelforretning

Hvad koster en skelforretning?

Én ting er at have ret, noget andet er at få ret. Ofte ser vi at udgifterne til at føre en sag, får klienter til at undlade at føre en sag, som de ellers ville kunne få medhold i. Skelforretninger er en omkostningstung affære. Der er udgift til landinspektøren, som ikke kan undgås. Afhængig af sagens sværhedsgrad og tidsforbrug ser vi regelmæssigt fakturaer fra landinspektører på mellem 50.000-150.000 kr. Dertil kommer udgiften til egen advokat. Ved en sædvanlig skelforretning ligger vores salær som regel mellem 45.000-75.000 kr. inkl. moms. Dette inkluderer også det efterfølgende hegnssynsmøde.

Der er heldigvis flere muligheder for at undgå selv at betale hele regningen:

  1. Drejer skelforretningen sig om en privat ejendom, som du selv bebor eller bruger, så vil din husforsikring dække omkostningerne til både landinspektør og advokat. Forsikringen skal blot modtage en ansøgning fra os som din advokat med begrundelse for, at der er en rimelig grund til at føre sagen. Det eneste du skal betale er de indledende skridt (sædvanligvis max. 10-15.000 kr. inkl. moms) samt forsikringens selvrisiko.
  2. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, og du ikke har en forsikring, kan man ansøge Civilstyrelsen om at dække udgifterne til skelforretningen.
  3. Når skelforretningen er gennemført, kan man anmode hegnssynet om at fordele omkostningerne ved skelforretningen mellem naboerne. Har du fået medhold, eller har der i øvrigt været en rimelig grund til at føre sagen, vil hegnssynet sædvanligvis dele udgifterne mellem naboerne, eller endda afgøre at naboen skal betale alle udgifter.

 

Det behøver derfor ikke at være så dyrt for dig at gennemføre en skelforretning. Står du i en konflikt med din nabo, bør du kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder. Advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen har gennem de seneste 15 år arbejdet med naboretlige konflikter af enhver art.

Læs mere om naboret.