PRIVATE -
SAGSOMRÅDER

ÆGTEPAGTER

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller. Aftalen bestemmer, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet, hvilket man som ægtefæller automatisk indgår i, hvis man ikke aftaler andet.

Formuefællesskab – også kaldet fælleseje betyder, at man ejer alle aktiver lige. Herefter skal man ved død, separation eller skilsmisse dele alle aktiver i formuefællesskabet lige.

Det er ikke kun aktiver, som ægtefællerne ejede ved ægteskabets indgåelse, som er omfattet af formuefællesskabet. Alt hvad I som ægtefæller erhverver under ægteskabet, vil også være omfattet af formuefællesskabet, det kan være arv, gave mv.

Ægtepagtens formål er at ændre denne fordeling og sikre, at I hver især kan beholde de værdier, der er omfattet af ægtepagten, uden af disse skal deles ved død, separation eller skilsmisse.

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt, hvis en af jer har en stor gæld. I det tilfælde kan den af jer som ikke har gæld risikere at skulle aflevere en del af sin formue til den anden ægtefælles kreditorer i forbindelse med dennes død. Det kan få den uheldige konsekvens, at længstlevende ægtefælle ikke har råd til at blive boende i familiens hus.

Ved skilsmisse kan tilfældet ligeledes blive, at den formuende ægtefælles skal betale den uformuende ægtefælles gæld og dermed risikere at komme ud af ægteskabet med gæld frem for værdier.

Typisk oprettes en ægtepagt, når den ene ægtefælle ejer selvstændig virksomhed, eller hvis man ønsker at starte en virksomhed, som man ønsker at beholde i tilfælde af skilsmisse, men en ægtepagt kan være relevant i en lang række tilfælde.

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring ægtepagter.

Få mere indsigt i ægtepagter

Ægtepagter kan virke som et komplekst terræn med en række begreber, der måske ikke umiddelbart er bekendte. Vores gratis whitepaper er en vejledning gennem dette landskab, der klargør og udfolder vigtige begreber for dig.

Vi udforsker forskellige former for særeje, herunder Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, Skilsmissesæreje, Fuldstændig særeje og Tidsbegrænsetsæreje. Forståelse af disse former kan være afgørende, når man træffer vigtige beslutninger om ens økonomi og familiære forhold.

Vi dykker også ned i konceptet Sumdeling, hvilket kan være essentielt at forstå, når man planlægger og strukturerer sin økonomi i et ægteskab.

For at få adgang til dette informative whitepaper, er alt du skal gøre, at udfylde vores enkle formular. Gør dig klar til at fordybe dig i ægtepagternes verden og tilegne dig værdifuld viden for at støtte dine fremtidige beslutninger.

Hvornår kan en ægtepagt oprettes?

En ægtepagt kan oprettes på alle tidspunkter før eller under ægteskabet.

Hvis man allerede inden ægteskabets indgåelse er klar over, at man vil have særeje, kan det være en god ide allerede her at oprette en ægtepagt. Når man er blevet gift, er man indgået i formuefællesskabet, og der kan derfor være en risiko ved at vente.

Hvordan opretter man en ægtepagt?

For det første kræver en ægtepagt, at der er enighed mellem parterne. Man kan ikke selvstændigt oprette en ægtepagt, da det i så fald vil gå ud over ægtefællens formue.

Derudover anbefaler vi, at I søger professionel rådgivning, så I kan få tilpasset ægtepagten lige netop til jeres behov, og få overblik over hvilke retsvirkninger ægtepagten har for jer hver især, men også for jeres børn.

Til sidst er der det praktiske i form af tinglysning, som vi bistår med.

Gratis whitepaper om særejeformer og sumdeling

Udfyld formularen, og vi sender dig omgående værdifuld viden.

Har du spørgsmål? Vi er her for at hjælpe!

Ved at udfylde formularen samtykker du automatisk i at modtage relevant materiale fra Paragraf Advokaterne. Du kan også blive kontaktet for at besvare eventuelle spørgsmål eller yde yderligere hjælp vedrørende naboretsforhold. Vi respekterer dit privatliv og vil håndtere dine oplysninger med fortrolighed.

Hvornår kan en ægtepagt oprettes?

En ægtepagt kan oprettes på alle tidspunkter før eller under ægteskabet.

Hvis man allerede inden ægteskabets indgåelse er klar over, at man vil have særeje, kan det være en god ide allerede her at oprette en ægtepagt. Når man er blevet gift, er man indgået i formuefællesskabet, og der kan derfor være en risiko ved at vente.

Hvordan opretter man en ægtepagt?

For det første kræver en ægtepagt, at der er enighed mellem parterne. Man kan ikke selvstændigt oprette en ægtepagt, da det i så fald vil gå ud over ægtefællens formue.

Derudover anbefaler vi, at I søger professionel rådgivning, så I kan få tilpasset ægtepagten lige netop til jeres behov, og få overblik over hvilke retsvirkninger ægtepagten har for jer hver især, men også for jeres børn.

Til sidst er der det praktiske i form af tinglysning, som vi bistår med.

Priser ægtepagt

4.000 kr. inkl. moms

Bestil jeres ægtepagt allerede i dag med vores udførlige spørgeskema. Klik herunder for at komme i gang.

Andre sagsområder indenfor det private

Dødsboer
Ejendomshandler
Entrepriseret
Fast ejendom
Lejeret
Retssager
Testamente