HJEM -
ERHVERV

ERHVERV

Paragraf Advokaterne

Vi tilbyder juridisk hjælp og rådgivning til virksomheder inden for en lang række sagsområder. Nedenfor kan du læse mere omkring de mange sagsområder, som vi er specialiserede inden for. Vi er lokalt forankret som advokat i både Hadsten og Auning, og gør hver dag vores bedste for at hjælpe med de juridiske problemstillinger, som din virksomhed står over for – om det falder under en af vores specialer eller ej.

Ansættelsesret

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med tvister under ansættelsesforholdet og ved ansættelsens ophør.

Ejendoms- administration

Vi tilbyder ejendomsadministration af flere forskellige typer ejendomme, herunder private lejeboliger, almene lejeboliger, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Entrepriseret

Paragraf Advokaterne har stor erfaring inden for entrepriseret og har ført sager inden for området ved både Byret, Landsret og Voldgiftsretten.

Inkasso

Vi bistår alle typer virksomheder, som har penge til gode hos deres kunder med alle juridiske og praktiske gøremål i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender.

Lejeret

Skal du have udarbejdet en lejekontrakt, eller er du som udlejer eller lejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har behov for advokat rådgivning?

Retssager

Vi er vant til at føre retssager ved domstolene og voldgiftsretten. Vi har stor erfaring, strategisk forståelse og de faglige kompetencer der skaber resultater.

Selskabsret

Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med opstart af virksomhed, den løbende drift, ændringer i selskabet og ved salg af virksomhed, eller anden overdragelse.

Varemærkeret

Paragraf Advokaterne rådgiver om varemærkeret og bistår ved udarbejdelse af og indsendelse af varemærkeansøgning i Danmark, EU og den øvrige Verden.