ERHVERV -
SAGSOMRÅDER

ANSÆTTELSESRET

Ansættelsesret

Paragraf Advokaterne rådgiver inden for ansættelsesret. Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med tvister under ansættelsesforholdet og ved ansættelsens ophør.

Det danske arbejdsmarked er sammenlignet med andre heldigvis ganske godt reguleret, men uoverensstemmelser i forbindelse med ansættelser opstår alligevel jævnligt. I disse tilfælde kan en advokat med kompetencer inden for ansættelsesret være en vigtig allieret.

Vi har stor erfaring med forhandlinger med både arbejdsgivere og fagforeninger, konkursbegæringer og retssager inden for rettigheder ved ansættelse. Denne erfaring samt vores store ekspertise inden for ansættelsesret kan give dig en fordel i en eventuel tvist.

Har du et ansættelsesretligt problem, så kontakt os allerede i dag på telefon 82 82 82 42.

Retsager om ansættelsesret

Det er desværre ikke alle sager om ansættelsesret mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der kan løses i mindelighed. Skal sagen i retten, er vi klar til at bistå, og som erfarne advokater inden for ansættelsesret sikrer vi dig et optimalt udfald af en sag.

En advokat, der forstår det ofte tunge kancellisprog, der kan herske i juridiske tvister, kan være en uvurderlig hjælp, fordi advokaten vil sikre, at der ikke er noget, der går over hovedet på en.

På den måde gør det dig i stand til at forstå og reagere korrekt i forhold til de detaljer og påstande, der måtte dukke op i løbet af en retssag om ansættelsesret, og du er sikret det bedst mulige udgangspunkt for at komme ud af sagen med et tilfredsstillende resultat.

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring ansættelsesret.

Gennemgang af dokumenter

Vi gennemgår dine dokumenter og giver dig en professionel vurdering af dine rettigheder og muligheder i forbindelse med ansættelsen. Gennemgangen af dokumenter kan vise sig at være værdifuld, fordi detaljer, der synes små for nogle, kan have en stor indflydelse på, hvordan du er stillet i den enkelte sag.

Vores erfaring og kompetencer inden for ansættelsesret gør os i stand til at afkode alle de detaljer, der måtte ligge i dine dokumenter om ansættelsen, og derfor kan vi hjælpe dig i din uoverensstemmelse.

En del sager vil blive afgjort på grund af de forhold, der står opført i ansættelsesdokumenterne, og derfor er disse en umådelig vigtig del af enhver sag om ansættelsesret. Derfor bør du også sikre dig, at du selv eller din advokat har fuld forståelse for alle detaljer, der måtte stå i dokumenterne.

Andre sagsområder

Retssager
Ejendomsadministration
Entrepriseret
Inkasso
Lejeret
Selskabsret
Varemærkeret