Artikler 

Hvad koster en skelforretning?

Hvad koster en skelforretning? Én ting er at have ret, noget andet er at få ret. Ofte ser vi at udgifterne til at føre en sag, får klienter til at undlade at føre en sag, som de ellers ville kunne få medhold i. Skelforretninger er en omkostningstung affære. Der er...

læs mere

Stop salg af kopiprodukter på hjemmesider

Det er et stadigt stigende problem, at hjemmesider i både ind- og udland kopierer velrenommerede webshops for at sælge billige kopiprodukter. Svindlerne lukrerer på hjemmesidens velkendte navn og gode produkter og forsøger at overbevise forbrugeren om, at der er tale...

læs mere

Har din virksomhed en retshjælpsforsikring?

Du tænker måske, at det er overflødigt at spørge, om din virksomhed har styr på forsikringerne. Selvfølgelig har I det. Alle de lovpligtige forsikringer er på plads, og det er jo fint. Men hvad med de forsikringer, som ikke er lovpligtige, men som kan vise sig...

læs mere

Søren V. Andreasen valgt til Advokatnævnet

I sidste uge blev advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen fra Paragraf Advokaterne valgt til i perioden 2021-2027 at repræsentere Østjylland i Advokatnævnet. Advokatnævnet er advokatbranchens uafhængige klageorgan og træffer afgørelser i alle klager om overtrædelse af...

læs mere

Køb af udlejet hus

Hvad gælder ved køb af udlejet hus, hvor der bor en eller flere lejere? Det er ikke unormalt, at et hus man ikke kan sælge, eller måske ikke har lyst til at sælge bliver udlejet. Lejekontrakterne er sædvanligvis udformet som tidsbegrænsede lejeaftaler samt ofte med en...

læs mere

Forældelse af reklamationsret ved kommission

Denne artikel salg i kommission og omhandler således de tilfælde, hvor en producent/importør sælger til en mellemhandler, som efterfølgende sælger til slutbrugeren. Det er i sådanne tilfælde ikke utænkeligt, at mellemhandleren blot stiller varen på lager, indtil den...

læs mere

Andelsboligforening uden bestyrelse

Andelsboligforeningsloven lægger en række opgaver i hænderne på bestyrelsen i den enkelte andelsboligforening, og loven er bygget op om, at der findes en bestyrelse. Men hvad nu hvis man ikke kan finde medlemmer nok til bestyrelsen? Det skal fra starten siges, at...

læs mere

Nye regler for gamle brændeovne

Folketinget har i december 2020 vedtaget en ny lov, som kræver, at alle ejendomme, der overtages den 1. april 2021 eller senere skal udskifte brændeovnen. Reglen gælder, hvis brændeovnen er produceret før den 1. januar 2003. Udskiftningen skal ske indenfor et år efter...

læs mere

Skal jeg betale for kopieret indhold på min hjemmeside?

Spørgsmål om kopieret indhold Den tekstforfatter jeg har hyret til at skrive tekster til min hjemmeside har kopieret indhold i form af tekster og billeder fra en anden hjemmeside, og nu kommer ejeren af den oprindelige hjemmeside og kræver vederlag, godtgørelse og...

læs mere

Rettigheder og pligter

Hvad er en pligt? En pligt er en handling som du ifølge lov eller aftale er pålagt at udføre. Lovgivningen fastsætter en række pligter, som man som bosiddende i Danmark er forpligtet til at overholde. Som eksempler på pligter i lovgivningen kan nævnes Værnepligt...

læs mere

Selvmøder – Risiko som selvmøder

At være selvmøder (møde uden advokat) i en retssag er ikke uden risiko. I en nylig sag ved Vestre Landsret var et af spørgsmålene om Boligretten havde været berettiget til at afvise at behandle en sag om huslejens størrelse med henvisning til at sagsøger ikke havde...

læs mere

Hvor gammel skal man være, for at kunne blive minister?

Jeg har efterhånden stillet dette spørgsmål til mange, og endnu er der ingen, der har svaret korrekt. De fleste svarer 18 år, mens enkelte siger 21 år. Men svaret er et helt andet. Grundlovens § 3 deler statsmagten i tre dele. Folketinget er den lovgivende magt....

læs mere

Fremtidsfuldmagt og testamente. Hvad er forskellen

Forskellen Hvor et testamente regulerer hvordan din formue og eventuelt specifikke ejendele skal fordeles efter du er gået bort, er en fremtidsfuldmagt nærmere modsætningen hertil. En fremtidsfuldmagt kan kun aktiveres mens du er i live, og kun hvis du ikke længere er...

læs mere

Overdragelse af internationalt domæne

Hvad gør man, når et internationalt domæne er optaget? I forbindelse med at ens virksomhed vokser, og man ønsker at udvide til en mere international omsætningskreds og et internationalt domæne, opdager flere at deres com-domæne er optaget, oftest i forbindelse med...

læs mere

Hvem har rettighederne til din hjemmeside?

De fleste firmaer, mange foreninger og en del private overlader opbygning af deres hjemmesider til professionelle firmaer. Dette er der for så vidt intet i vejen for. Imidlertid bør man være påpasselig med, hvem man indgår aftale med, og hvilke aftaler man accepterer...

læs mere