Artikler 

Familieoverdragelse af fast ejendom – ny 20% regel

Ved familieoverdragelse, har det indtil videre været en fast regel, at man - under visse forudsætninger - har kunnet overdrage sin faste ejendom til nærtstående til en pris på op til 15% over eller under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det blev anset for en...

læs mere

Minretssag – Hvad er det?

Hvad er minretssag? Minretssag er domstolenes online portal til behandling alle civile sager. Så alle civile sager foregår i dag helt digitalt. Og hvad er så en civil sag? Når det kommer til retssager, skelner man mellem flere forskellige sagstyper. De bedst kendte er...

læs mere

Hvornår sker der forældelse?

Reglerne om forældelse bliver ikke ændret så tit. Men i 2008 vedtog Folketinget en ny forældelseslov, som afløste den tidligere lov om forældelse fra 1908. Desuden forsvandt visse regler i Danske Lov fra 1683. Forældelsesloven blev således moderniseret og opdateret....

læs mere

Flexbolig

Hvad er en flexbolig? En flexbolig er en ejendom, der er registreret som helårsbeboelse, men som den pågældende ejer har fået tilladelse til alene at benytte delvist, oftest som sommerhus, men kan også være som pendlerbolig. Hvorfor har man flexboliger? Flexboliger...

læs mere

Inden jeg dør – Tjekliste

Inden jeg dør Denne artikel er til dig, som kan skimte enden på livet forude. Dette kan være på grund af alderdom eller sygdom. Det er ikke en rar tanke, at livet skal ende, men der er en del ting, du kan gøre for at gøre overgangen nemmere for dig selv og dine...

læs mere

Advokat til ejendomshandel

Er du ved at købe eller sælge hus eller lejlighed og søger du en advokat til din ejendomshandel? Du behøver ikke lede længere. Vi er specialister i ejendomshandler og tilbyder faste priser for rådgivning gennem hele handlen fra start til slut. Vi dækker hele landet...

læs mere

Sagførersalær

En af glæderne ved at være et erfarent advokatfirma er at gå på jagt i gemmerne i vores bibliotek, og se hvad der gemmer sig af ældre bøger. I dag faldt vi over denne her. En guide til sagførersalær fra 1958. Bogen er meget udførlig, men det slog os særligt, at man...

læs mere

Hvad koster en skelforretning?

Hvad koster en skelforretning? Én ting er at have ret, noget andet er at få ret. Ofte ser vi at udgifterne til at føre en sag, får klienter til at undlade at føre en sag, som de ellers ville kunne få medhold i. Skelforretninger er en omkostningstung affære. Der er...

læs mere

Har din virksomhed en retshjælpsforsikring?

Du tænker måske, at det er overflødigt at spørge, om din virksomhed har styr på forsikringerne. Selvfølgelig har I det. Alle de lovpligtige forsikringer er på plads, og det er jo fint. Men hvad med de forsikringer, som ikke er lovpligtige, men som kan vise sig...

læs mere

Søren V. Andreasen valgt til Advokatnævnet

I sidste uge blev advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen fra Paragraf Advokaterne valgt til i perioden 2021-2027 at repræsentere Østjylland i Advokatnævnet. Advokatnævnet er advokatbranchens uafhængige klageorgan og træffer afgørelser i alle klager om overtrædelse af...

læs mere

Køb af udlejet hus

Hvad gælder ved køb af udlejet hus, hvor der bor en eller flere lejere? Det er ikke unormalt, at et hus man ikke kan sælge, eller måske ikke har lyst til at sælge bliver udlejet. Lejekontrakterne er sædvanligvis udformet som tidsbegrænsede lejeaftaler samt ofte med en...

læs mere

Forældelse af reklamationsret ved kommission

Denne artikel salg i kommission og omhandler således de tilfælde, hvor en producent/importør sælger til en mellemhandler, som efterfølgende sælger til slutbrugeren. Det er i sådanne tilfælde ikke utænkeligt, at mellemhandleren blot stiller varen på lager, indtil den...

læs mere

Andelsboligforening uden bestyrelse

Andelsboligforeningsloven lægger en række opgaver i hænderne på bestyrelsen i den enkelte andelsboligforening, og loven er bygget op om, at der findes en bestyrelse. Men hvad nu hvis man ikke kan finde medlemmer nok til bestyrelsen? Det skal fra starten siges, at...

læs mere

Nye regler for gamle brændeovne

Folketinget har i december 2020 vedtaget en ny lov, som kræver, at alle ejendomme, der overtages den 1. april 2021 eller senere skal udskifte brændeovnen. Reglen gælder, hvis brændeovnen er produceret før den 1. januar 2003. Udskiftningen skal ske indenfor et år efter...

læs mere

Rettigheder og pligter

Hvad er en pligt? En pligt er en handling som du ifølge lov eller aftale er pålagt at udføre. Lovgivningen fastsætter en række pligter, som man som bosiddende i Danmark er forpligtet til at overholde. Som eksempler på pligter i lovgivningen kan nævnes Værnepligt...

læs mere