PRIVATE -
SAGSOMRÅDER

Naboret

Eksperter inden for naboret

Paragraf Advokaterne er eksperter inden for naboretlige spørgsmål og specialiserer sig i at yde juridisk bistand i sager som f.eks. fastsættelse af skel, hævd, regulering af hegn, gener fra naboens træer og sortglaserede tegl samt overholdelse af den naboretlige tålegrænse. 

Vores erfarne team håndterer kontinuerligt et betydeligt antal skelsager og naboretssager spredt over hele Danmark.

Nabosager

Vi har stor ekspertise i naboret. Nabosager kan til tider klares over hækken, men af og til kræves der advokatbistand for at løse striden. Nabosager kan have en stor indflydelse på de implicerede parters dagligdag, og derfor er de vigtige at få løst på en hensigtsmæssig måde.

Advokat Søren V. Andreasen har i hele sin karriere arbejdet med naboret og skelforretninger og er i dag en af Danmarks førende specialister indenfor området. Du er meget velkommen til at kontakte Søren for en drøftelse, hvis du selv står i en naboretlig konflikt eller nabokrig.

Hævd

Begrebet hævd stammer fra gammel tid og reglerne på området stammer da også fra Danske Lov fra 1683. Så der er tale om én af de ældste stadig gældende love i Danmark.

Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant eller i Forlæning, eller i Forsvar.

Sådan står det i Danske Lov. Ikke ligefrem nutidig dansk. Ud fra loven kan man læse, at følgende betingelser skal være opfyldt, før man kan vinde hævd.

Hegn

Hvornår er der tale om et hegn i hegnslovens forstand?

Tålegrænse

Den naboretlige tålegrænse er et bredt begreb, som dækker over, at man som ejer af en fast ejendom ikke behøver at finde sig i alt fra sine naboer. Reglerne bygger alene på retspraksis, så der er ingen love at støtte sig til, men domstolene har i årenes løb taget stilling til, hvor grænsen går i en lang række sager, som bl.a. omhandler

  • Skygge, løvfald og øvrige gener fra naboens træer
  • Genskin fra sortglaserede teglsten på naboens tag
  • Indbliksgener fra byggeri på nabogrunden
  • Højspændingsledninger, telefonmast eller vindmølle tæt på ejendommen
  • Støjgener og lugtgener

 

Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der i netop det konkrete tilfælde er tale om en overskridelse af den naboretlige tålegrænse. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om netop din situation.

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring naboret.

Få indsigt i naboret med vores gratis whitepaper.

Udfyld formularen, og vi sender dig omgående værdifuld viden.

Har du spørgsmål? Vi er her for at hjælpe!

Ved at udfylde formularen samtykker du automatisk i at modtage relevant materiale fra Paragraf Advokaterne. Du kan også blive kontaktet for at besvare eventuelle spørgsmål eller yde yderligere hjælp vedrørende naboretsforhold. Vi respekterer dit privatliv og vil håndtere dine oplysninger med fortrolighed.

I årenes løb har vi gennemført skelforretninger og nabosager i mange forskellige byer.