Ejendomshandler:

Enfamilieshus6.975 kr. inkl. moms
Ejerlejlighed6.975 kr. inkl. moms
Sommerhus6.975 kr. inkl. moms
Andelsbolig5.975 kr. inkl. moms
Ubebygget grund4.475 kr. inkl. moms
Ubebygget grund (privat salg)5.475 kr. inkl. moms
Salg uden mægler8.975 kr. inkl. moms
Familieoverdragelse5.475 kr. inkl. moms
Skilsmisse overdragelse5.475 kr. inkl. moms
Overdragelse ved gaveægtepagt3.975 kr. inkl. moms
Overdragelse mellem ugifte samlevende5.975 kr. inkl. moms
Gennemgang af entreprisekontrakt8.975 kr. inkl. moms
Projektkøb15.000 kr. inkl. moms
Tvangsauktionsskøde4.900 kr. inkl. moms
Tvangsauktion (bolig)max. 15.000 kr. inkl. moms
Tvangsauktion (erhverv)Ring for pris
LandbrugRing for pris
ErhvervsejendommeRing for pris
Tinglysning af skifteretsattest999 kr. inkl. moms
Debitorskifte på ejerpantebrev2.900 kr. inkl. moms
Samejeoverenskomst2.975 kr. inkl. moms
Gældsbrev1.495 kr. inkl. moms
Ændring af sikkerhed til ejerforening1.495 kr. inkl. moms

Testamente, Ægtepagt og Fuldmagt: 

Testamente5.000 kr. inkl. moms
Børnetestamente3.500 kr. inkl. moms
Tilbagekaldelse af testamente1.750 kr. inkl. moms
Ægtepagt2.975 kr. inkl. moms
Ægtepagt med overdragelse af fast ejendom3.975 kr. inkl. moms
Gaveægtepagt2.975 kr. inkl. moms
2 stk. gensidige fremtidsfuldmagter2.995 kr. inkl. moms
Forhåndssamtykke til uskiftet bo500 kr. inkl. moms

 

Lejekontrakter:

Boliglejekontrakt2.999 kr. inkl. moms
Erhvervslejekontraktfra 3.999 kr. inkl. moms

 

Pakkeløsninger:

Ejendomshandel + Testamente10.295 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Testamente + Samejekontrakt12.295 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Testamente + Ægtepagt13.495 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Boliglejekontrakt8.575 kr. inkl. moms
Grundkøb + Gennemgang af entreprisekontrakt12.495 kr. inkl. moms
Testamente + 2 stk. fremtidsfuldmagter7.495 kr. inkl. moms
Testamente + Samejeoverenskomst6.495 kr. inkl. moms

Inkasso:

For at høre om vores fordelagtige inkasso tilbud kan du kontakte os på telefon: 73 70 93 20 eller e-mail: tms@paragrafadvokaterne.dk

 

Øvrige sager:

Øvrige sagstyper afregnes som udgangspunkt med baggrund i den forbrugte tid. Timesatsen er 2.500 kr. inklusiv moms for advokater, 1.625 kr. inklusiv moms for advokatfuldmægtige og 750 kr. inklusiv moms for sekretærer.

Derudover tages der hensyn til:

  • arbejdets art og omfang, herunder om der er tale om en hastesag
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • arbejdets omfang
  • det opnåede resultat

 

Retshjælp og fri proces

I sager der kan forelægges for domstolene er der mulighed for at søge dækning af sagsomkostningerne hos din retshjælpsforsikring. Hvis forsikringen dækker begrænses dine omkostninger ved at føre retssagen til selvrisikoen på forsikringen.