Priser

Ejendomshandler

Bolighandel under 5 mio. kr.8.000 kr. inkl. moms
Bolighandel over 5 mio. kr.10.000 kr. inkl. moms
Sommerhus under 5 mio. kr.8.000 kr. inkl. moms
Sommerhus over 5 mio. kr.10.000 kr. inkl. moms
Andelsbolig7.000 kr. inkl. moms
Ubebygget grund5.000 kr. inkl. moms
Gennemgang af entreprisekontrakt10.000 kr. inkl. moms
Projektkøb12.500 kr. inkl. moms
ErhvervsejendommeRing for pris
Samejeoverenskomst3.750 kr. inkl. moms
Gældsbrev2.000 kr. inkl. moms

Testamente, Ægtepagt og Fuldmagt: 

Testamente5.000 kr. inkl. moms
Børnetestamente3.500 kr. inkl. moms
Tilbagekaldelse af testamente1.750 kr. inkl. moms
Ægtepagt4.000 kr. inkl. moms
2 stk. gensidige fremtidsfuldmagter3.000 kr. inkl. moms
Forhåndssamtykke til uskiftet bo1.000 kr. inkl. moms

Lejekontrakter

Boliglejekontrakt3.000 kr. inkl. moms
Erhvervslejekontraktfra 4.000 kr. inkl. moms

Pakkeløsninger

Ejendomshandel + Testamente11.000-13.000 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Testamente + Samejekontrakt14.500-16.500 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Testamente + Ægtepagt15.000-17.000 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Boliglejekontrakt10.000-12.000 kr. inkl. moms
Grundkøb + Gennemgang af entreprisekontrakt13.000 kr. inkl. moms
Testamente + 2 stk. fremtidsfuldmagter7.500 kr. inkl. moms
Testamente + Samejeoverenskomst7.500 kr. inkl. moms

Inkasso

For at høre om vores fordelagtige inkasso tilbud kan du kontakte os på telefon: 73 70 93 20 eller e-mail: tms@paragrafadvokaterne.dk

 

Øvrige sager:

Øvrige sagstyper afregnes som udgangspunkt med baggrund i den forbrugte tid. Timesatsen er 2.500 kr. inklusiv moms for advokater, 2.000 kr. inklusiv moms for advokatfuldmægtige og 750 kr. inklusiv moms for sekretærer.

Derudover tages der hensyn til:

  • arbejdets art og omfang, herunder om der er tale om en hastesag
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • arbejdets omfang
  • det opnåede resultat

 

Retshjælp og fri proces

I sager der kan forelægges for domstolene er der mulighed for at søge dækning af sagsomkostningerne hos din retshjælpsforsikring. Hvis forsikringen dækker begrænses dine omkostninger ved at føre retssagen til selvrisikoen på forsikringen.

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 82 82 82 42 eller udfyld kontaktformularen her: