Ejendomshandler:

Bolighandel under 5 mio. kr.8.000 kr. inkl. moms
Bolighandel over 5 mio. kr.10.000 kr. inkl. moms
Sommerhus under 5 mio. kr.8.000 kr. inkl. moms
Sommerhus over 5 mio. kr.10.000 kr. inkl. moms
Andelsbolig7.000 kr. inkl. moms
Ubebygget grund5.000 kr. inkl. moms
Ubebygget grund (privat salg)8.000 kr. inkl. moms
Salg uden mægler / Selvsalg12.500 kr. inkl. moms
Familieoverdragelse6.000 kr. inkl. moms
Skilsmisse overdragelse6.000 kr. inkl. moms
Overdragelse mellem ugifte samlevende6.000 kr. inkl. moms
Gennemgang af entreprisekontrakt10.000 kr. inkl. moms
Projektkøb12.500 kr. inkl. moms
Tvangsauktionsskøde5.000 kr. inkl. moms
Tvangsauktion (bolig)max. 15.000 kr. inkl. moms
Tvangsauktion (erhverv)Ring for pris
LandbrugRing for pris
ErhvervsejendommeRing for pris
Tinglysning af skifteretsattest2.500 kr. inkl. moms
Debitorskifte på ejerpantebrev3.000 kr. inkl. moms
Samejeoverenskomst3.750 kr. inkl. moms
Gældsbrev2.000 kr. inkl. moms
Ændring af sikkerhed til ejerforening2.000 kr. inkl. moms

Testamente, Ægtepagt og Fuldmagt: 

Testamente5.000 kr. inkl. moms
Børnetestamente3.500 kr. inkl. moms
Tilbagekaldelse af testamente1.750 kr. inkl. moms
Ægtepagt4.000 kr. inkl. moms
2 stk. gensidige fremtidsfuldmagter3.000 kr. inkl. moms
Forhåndssamtykke til uskiftet bo1.000 kr. inkl. moms

 

Lejekontrakter:

Boliglejekontrakt3.000 kr. inkl. moms
Erhvervslejekontraktfra 4.000 kr. inkl. moms

 

Pakkeløsninger:

Ejendomshandel + Testamente11.000-13.000 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Testamente + Samejekontrakt14.500-16.500 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Testamente + Ægtepagt15.000-17.000 kr. inkl. moms
Ejendomshandel + Boliglejekontrakt10.000-12.000 kr. inkl. moms
Grundkøb + Gennemgang af entreprisekontrakt13.000 kr. inkl. moms
Testamente + 2 stk. fremtidsfuldmagter7.500 kr. inkl. moms
Testamente + Samejeoverenskomst7.500 kr. inkl. moms

Inkasso:

For at høre om vores fordelagtige inkasso tilbud kan du kontakte os på telefon: 73 70 93 20 eller e-mail: tms@paragrafadvokaterne.dk

 

Øvrige sager:

Øvrige sagstyper afregnes som udgangspunkt med baggrund i den forbrugte tid. Timesatsen er 2.500 kr. inklusiv moms for advokater, 2.000 kr. inklusiv moms for advokatfuldmægtige og 750 kr. inklusiv moms for sekretærer.

Derudover tages der hensyn til:

  • arbejdets art og omfang, herunder om der er tale om en hastesag
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • arbejdets omfang
  • det opnåede resultat

 

Retshjælp og fri proces

I sager der kan forelægges for domstolene er der mulighed for at søge dækning af sagsomkostningerne hos din retshjælpsforsikring. Hvis forsikringen dækker begrænses dine omkostninger ved at føre retssagen til selvrisikoen på forsikringen.