Paragraf Advokaterne vinder skelsag på Bornholm

Paragraf Advokaterne har ved en skelsag bistået en borger på Bornholm, der var kommet i konflikt med naboen om placeringen af skellet mellem de to ejendomme. Sagen blev udløst af, at naboen begyndte at fælde træer på det omstridte område, som begge parter mente at være ejer af.

På vegne af vores klient tog vi derfor skridt til en skelforretning, som blev gennemført i efteråret 2018. Konklusionen på skelforretningen efter at have hørt både parterne og vidner blev, at vores klient fik medhold i, at hun havde opnået hævd over området, da både hende og de forrige ejer tilsammen havde benyttet området i mere end 20 år, som om det var deres eget, og uden indsigelser fra naboen.

Inden vi startede sagen, havde vi sikret os, at klientens forsikringsselskab ville betale udgifterne til sagen via retshjælpsforsikringen, og dermed blev klientens omkostninger ved at stå fast på sin ret begrænset til hendes selvrisiko på forsikringen.

Står du i en lignende situation, kan du kontakte Advokat (L) Søren Vasegaard Andreasen. Søren er en af landets førende eksperter i skelforretninger og nabosager.

Læs mere om naboret.