Skelforretning kræver specialistviden – og den har vi

Advokat (L) Søren Vasegaard Andreasen har i mere end 10 år arbejdet med naboret og skelforretning i sager over hele landet. Ifølge uofficielle statistikker er der ca. 50 skelforretninger om året i hele landet, og Søren rådgiver den ene af parterne i en stor del af disse sager.

Sagerne har som regel en af to årsager. Enten er der sket en pludselig hændelse, som f.eks. hvor naboen har bygget til eller fjernet et træ eller en hæk – eller også er det en længerevarende nabostrid, som nu når til sin foreløbige konklusion.

Vores vigtigste rolle som advokat er at samle alle beviser sammen, såsom dokumenter og forklaringer fra personer, der kender til ejendommen. Dernæst at præsentere det hele for den landinspektør, som skal træffe en afgørelse. Vores deltagelse i selve skelforretningen er yderst vigtig, da det er her, det hele bliver afgjort.

Landinspektørens rolle er først at få klarlagt, hvor det matrikulære skel i henhold til optegnelserne er. Dernæst skal landinspektøren vurdere og afgøre, om skellet har flyttet sig som følge af hævd. Landinspektørens afgørelse om eventuel hævd er endelig – hvilket overrasker mange, da landinspektøren dermed får en dommer-rolle. Afgørelsen kan dog indbringes for retten indenfor 8 uger, hvis man er uenig i den. Landinspektøren afgør også, hvem der skal betale omkostningerne ved skelforretningen, men denne afgørelse kan indbringes for Hegnssynet til afgørelse.

Udgifterne til skelforretning er i langt de fleste tilfælde dækket af ejerens retshjælpsforsikring, hvis blot der kan påvises en rimelig grund til at gennemføre en skelforretning. Vi søger om dækning af udgifterne på dine vegne, når vi har vurderet sagen og konstateret, at der er grund til at gå videre med sagen.

Kontakt os i dag for en snak om netop din situation.

Læs mere om naboret.