Når en arving i et testamente er afgået ved døden

Har du nogensinde spekuleret over, hvad der egentlig sker, hvis en arving i et testamente er død, når arven skal fordeles?

Dette spørgsmål kan bl.a. blive aktuelt i to typer af situationer, idet der er forskel på, om det er en livsarving eller en legatar, der er afgået ved døden.

En livsarving kan for eksempel være den afdøde testators barn.

Hvis man forestiller sig, at testator efterlader fire børn, der ligeligt skal dele en arv på 100.000 kr., så vil hvert barn arve 25.000 kr. Hvis man derimod forestiller sig, at ét af de fire børn er gået bort før testator, men efterlader sig to børn, så betyder det, at de tre børn får 25.000 kr. hver, mens det afdøde barns to børn træder i det afdøde barns sted og arver 25.000 kr. altså 12.500 kr. til hver. Denne fordeling følger af den såkaldte ”stirpalgrundsætning”.

En legatar er en person, der er indsat i testamentet, fordi testator har ønsket, at personen skal arve en sum penge.

Hvis man i denne situation forestiller sig, at der mellem testators tre børn skal foretages en ligelig fordeling af en arv på 100.000 kr., men at der samtidig skal udredes et legat på 25.000 kr. til en legatar, så vil det som udgangspunkt medføre, at børnene hver skal have 25.000 kr. og at arvingen skal have sit legat også på 25.000 kr. Hvis man forestiller sig, at arvingen er afgået ved døden og der ikke er indsat en alternativ begunstiget, er situationen lidt en anden end den første med livsarvingen. Det skyldes at udgangspunktet i dansk ret er, at en indsættelse af en begunstiget anses som værende personlig, hvilket altså vil sige, at arvingens arvinger ikke træder i stedet for arvingen. I helt særlige tilfælde kan man ved fortolkning af testamentet dog komme frem til, at det var testators ønske, at arven ved arvingens død skulle tilfalde dennes livsarvinger, men der skal meget til. Udgangspunktet vil herefter være, at de 25.000 kr., der skulle tilfalde den afdøde arving i stedet tilfalder de tre børn, som i stedet for 25.000 kr. får 33.333 kr. hver. Denne fordeling kan dog forrykkes alt afhængig af testamentets ordlyd og være afhængig af, om der er indsat yderligere arvinger i testamentet.

Det står altså klart, at der er forskel på, om der er tale om en afdød livsarving eller en afdød legatar. I det sidstnævnte tilfælde vil det bedste være, at testator selv tager stilling til, hvad der skal ske med den arv, der skulle tilfalde den afdøde legatar.

Har du behov for at foretage en ændring i dit testamente med henblik på at indsætte en alternativ begunstiget, eller har du andre spørgsmål om testamenter, er du velkommen til at kontakte os.