Inden jeg dør – tjekliste

Denne artikel er til dig, som kan skimte enden på livet forude. Dette kan være på grund af alderdom eller sygdom. Det er ikke en rar tanke, at livet skal ende, men der er en del ting, du kan gøre for at gøre overgangen nemmere for dig selv og dine nærmeste.

Fremtidsfuldmagt

Hvis du har en forventning om, at du skal være syg og svækket gennem en længere periode, bør du få oprettet en fremtidsfuldmagt, mens du stadig er i stand til det.

Fremtidsfuldmagten sikrer at det er dine nærmeste, der kan varetage din økonomi og pleje, den dag, hvor du bliver for syg eller svækket til selv at kunne klare dig.

Fremtidsfuldmagten skal laves, mens du stadig kan tænke klart, men træder først i kraft når du bliver syg.

Testamente

Du bør også få styr på, hvem der skal arve dig, den dag du er borte. Hvis ikke arvelovens regler opfylder dine ønsker, skal du få lavet et testamente. Testamentet skal laves, mens du stadig kan tænke klart.

I dag er det næsten mere reglen end undtagelsen, at de almindelige regler i arveloven ikke dækker dine behov fuldt ud, men det kan du i stort omfang selv bestemme over. Samtidig kan du med et testamente hjælpe både din ægtefælle og dine børn, den dag du ikke er her længere.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder for selv at bestemme over din formue, den dag du er død. 

Læs mere om testamente.

Indbotestamente

Udover det almindelige testamente kan du lave et indbotestamente. I indbotestamentet kan du bestemme, hvem der skal arve dit indbo. F.eks. at din søn skal have dit fjernsyn, og din datter din motorcykel osv.

Indbotestamentet laver du selv f.eks. i en lille bog, som du opbevarer i hjemmet. Den vil være en stor hjælp for dine efterladte, når dine ejendele skal fordeles efter din død.

Forsikringer

Kontakt dit forsikringsselskab og fortæl dem om din situation. Måske der er mulighed for at få udbetalt et beløb for kritisk sygdom eller anden dækning under din sygdom. Tjek også om der kommer penge til udbetaling til dine nærmeste, den dag du er død. Hvis det er tilfældet, så få det skrevet ned og giv dine nærmeste besked.

Du kan selv vælge, hvem der skal være begunstiget i dine forsikringer og give besked om det til forsikringsselskabet. Hvis ikke du skriver noget, går pengene til din nærmeste pårørende, som sædvanligvis er din ægtefælle/samlever og ellers dine børn.

Pensionsordninger

Som med forsikringerne bør du også kontakte dit pensionsselskab og få undersøgt, hvad der eventuelt kan komme til udbetaling til dine nærmeste, den dag du er død. Skriv det ned og giv det til dine nærmeste.

Begravelse

Du bør udfylde ”min sidste vilje”. Du kan få den udleveret hos enhver bedemand. Det er en lille bog, hvor du kan skrive, hvordan du ønsker at blive begravet / bisat, hvilke sange der skal synges i kirken osv. Det vil være en stor hjælp for dine efterladte i de første dage, at ved lige præcist hvordan du ønsker din begravelse. Du kan udfylde folderen og have den liggende derhjemme et sted, hvor den er nem at finde for dine nærmeste.

Dødsbobehandling

Den dag du er død, skal din formue gøres op og fordeles. Alt efter om du er gift, har børn, har lavet testamente eller ej samt størrelsen på din formue, er der forskellige måder, hvorpå dødsboet gøres op. Du har mulighed for i dit testamente i et vist omfang at bestemme, hvordan dit dødsbo skal gøres op, og hvem der skal stå for det.

Læs mere om dødsbobehandling.