Fremtidsfuldmagt og testamente. Hvad er forskellen?

Hvor et testamente regulerer hvordan din formue og eventuelt specifikke ejendele skal fordeles efter du er gået bort, er en fremtidsfuldmagt nærmere modsætningen hertil. En fremtidsfuldmagt kan kun aktiveres mens du er i live, og kun hvis du ikke længere er ved bevidsthed, eller hvis du ikke længere er i stand til at træffe beslutninger. En aktiveret fremtidsfuldmagt er kun gældende så længe du er i live. Den bortfalder når du går bort, og så bliver testamentet i stedet fundet frem.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsmagt skal, ligesom et testamente, udarbejdes mens du er ved fuld bevidsthed og i stand til at træffe beslutninger.
Når du får udarbejdet fremtidsfuldmagten, kan du beslutte hvem der skal være din fuldmægtig, i det tilfælde af fremtidsfuldmagten en dag skal aktiveres. Du kan både vælge én person, eller du kan vælge flere personer.

Du kan vælge om fremtidsfuldmagten alene skal vedrøre dine økonomiske forhold. Det kan være beslutninger om salg af fast ejendom, ændring eller opsigelse af lån, opsigelse af lejemål, videreførelse af dine faste traditioner vedrørende gaver, donationer osv. Eller om fremtidsfuldmagten også skal vedrøre dine personlige forhold, som f.eks. personlig pleje på sygehuset, anbringelse på plejehjem, indblik i journaler, kommunikation med kommunen og mulighed for at træffe beslutninger overfor det kommunale og offentlige, på dine vegne. Du kan også vælge at fremtidsfuldmagten både skal gælde økonomiske og personlige forhold, ligesom du kan vælge til og fra de punkter som du ønsker skal medtages.

Når fremtidsfuldmagten er udarbejdet, skal du enten til notaren eller forbi Familieretshuset. Her vil en medarbejder skulle se billedlegitimation og vil spørge ind til fuldmagten. Dette for at sikre at du er frisk og beslutningsdygtig, til at oprette fuldmagten. Når fremtidsfuldmagten er blevet godkendt ved notaren eller ved Familieretshuset, ligger den herefter i dvale.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft

Hvis du kommer ud for en ulykke, hvor du ikke går bort, men heller ikke længere er ved fuld bevidsthed eller får et hovedtraume der bevirker, at du ikke længere er i stand til at træffe beslutninger, kan fremtidsfuldmagten blive aktiveret ved fremlæggelse af en lægeattest. Det samme gør sig gældende hvis du på grund af alderdom, demens eller lignende sygdom, ikke længere er tilstedeværende mentalt, til at kunne træffe beslutninger.

Hvordan oprettes et testamente?

I et testamente tager man stilling til, hvad der skal ske når man går bort. Et testamentet kan udarbejdes som enten et vidnetestamente eller et notar-testamente. Et vidnetestamente kræver at to personer, som ikke er betænkt i testamentet, er tilstede når du underskriver testamentet, og at disse to personer sætter deres underskrift herpå. Herefter opbevarer du selv testamentet, evt. udleverer kopier til dine pårørende.

Ved et notar-testamente, medbringer du testamentet i 2 eksemplarer til dit møde med notaren i din lokale retsbygning. Du underskriver først testamentet når du sidder sammen med notaren. Notaren skal se billede-legitimation og sikrer sig, at du er klar over, hvad der står i testamentet. Bagefter beholder notaren det ene eksemplar, som bliver indscannet og opbevaret i skifterettens elektroniske arkiv, mens du selv får det andet eksemplar med hjem. Den dag du går bort, bliver dit testamente automatisk fundet frem i skifteretten fra det elektroniske arkiv. Med et notar-testamente er du sikret, at dit testamente bliver fundet og håndteret den dag du går bort.

Hvilke muligheder har jeg i mit testamente?

Man kan både indskrive hvor og hvordan man ønsker begravelsen, og hvad man ønsker der skal ske med personlige ejendele, kæledyr m.m.

Har man mindre børn, når man opretter testamentet, kan man få indskrevet et børnetestamente, hvor man fremkommer med ønsker til, hvem der skal være værge for børnene og give mulighed for økonomisk støtte hertil fra arven.

I form af båndlæggelse, kan man beslutte at børn/børnebørn ikke skal have hele deres arv udbetalt når de fylder 18, men f.eks. opdelt i rater der falder til udbetaling ved 18 år, 21 år og 25 år. Man har også mulighed for at der kan udbetales bestemte beløb til bestemte formål, som f.eks. kørekort, studierejse osv. Et testamente kan udformes præcis efter dine ønsker, og mulighederne er mange. Kontakt os gerne for et uforpligtende møde om testamente og/eller fremtidsfuldmagt.