Søren V. Andreasen valgt til advokatnævnet

I sidste uge blev advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen fra Paragraf Advokaterne valgt til i perioden 2021-2027 at repræsentere Østjylland i Advokatnævnet.

Advokatnævnet er advokatbranchens uafhængige klageorgan og træffer afgørelser i alle klager om overtrædelse af god advokatskik og om rimeligheden af advokatsalærer. Nævnet har 21 medlemmer, heraf 9 advokater, mens de øvrige medlemmer enten er dommere eller udpeges af Justitsministeriet.

Læs mere om Advokatnævnets arbejde, sammensætning og afgørelser.