Har din virksomhed en retshjælpsforsikring?

Du tænker måske, at det er overflødigt at spørge, om din virksomhed har styr på forsikringerne. Selvfølgelig har I det. Alle de lovpligtige forsikringer er på plads, og det er jo fint.

Men hvad med de forsikringer, som ikke er lovpligtige, men som kan vise sig altafgørende for virksomhedens økonomi?

Her tænker jeg særligt på retshjælpsforsikring. Alle private har den automatisk indbygget i indbo-, hus- og bilforsikringen, men sådan er det ikke for virksomheder. Virksomheden skal selv tegne retshjælpsforsikring som et tillæg til de eksisterende erhvervsforsikringer, men det er ikke desto mindre enormt vigtigt, at det bliver gjort.

Uden forsikringen skal I selv dække alle omkostninger ved at føre en retssag. Retshjælpsforsikringen er således ofte afgørende for vurderingen af, om det økonomisk kan svare sig at gennemføre en retssag. Med en retshjælpsforsikring begrænses omkostningerne til selvrisikoen.

Retshjælpsforsikringens dækning

Retshjælpsforsikringen dækker alle udgifter forbundet med at gennemføre en retssag, uanset om det er jer, der anlægger retssagen, eller jer der bliver anlagt retssag imod. Det er udgifter til retsafgift, sagskyndige erklæringer, egen advokat og omkostninger til betaling af sagsomkostninger til modparten, hvis sagen tabes. Det er således ikke små beløb, som forsikringen dækker, skulle I blive involveret i en retssag.

Forsikringen har et dækningsmaksimum. Skulle I komme over det, skal I selv betale yderligere udgifter. Men sædvanligvis kan forsikringen dække gennemførelse af en hel retssag, i hvert fald for byretten, men som regel også for landsretten. Der er en selvrisiko pr. sag på sædvanligvis 5.000 kr. Er virksomheden momsregistreret skal I selv betale momsen af udgifterne, men disse refunderes igen over momsregnskabet.

Hvad skal du gøre nu?

Når du har læst dette, tager du straks kontakt til jeres forsikringsselskab eller forsikringsmægler og finder ud af, om I allerede har en retshjælpsforsikring eller ej. Har I ikke det, så får du den tegnet med det samme. Ingen undtagelser.

Når det bliver nødvendigt at benytte forsikringen, så skal I kontakte jeres advokat. Advokaten sender en ansøgning til forsikringen og beder om bekræftelse på, at retssagen er omfattet af jeres retshjælpsforsikring.

Har I brug for advokatbistand til en retssag? Så kontakt os for en uforpligtende snak om jeres muligheder.