Hvor gammel skal man være, for at kunne blive minister?

Jeg har efterhånden stillet dette spørgsmål til mange, og endnu er der ingen, der har svaret korrekt. De fleste svarer 18 år, mens enkelte siger 21 år. Men svaret er et helt andet.

Grundlovens § 3 deler statsmagten i tre dele. Folketinget er den lovgivende magt. Regeringen – og hermed ministrene – er den udøvende magt, og domstolene er den dømmende magt. Idéen er, at de tre dele kan holde hinanden i skak, så ingen del af statsmagten får overhånden.

Dansk lovgivning bestemmer, at for at blive valgt til Folketinget skal man være 18 år på valgdagen. Men selvom mange ministre også er medlem af Folketinget, så er det ikke noget krav. Så minimumsalderen for medlemmer af Folketinget kan ikke bruges som grundlag for, hvor gammel man skal være, for at kunne blive minister.

Der findes rent faktisk ingen minimumsalder for ministre i Danmark. Og så alligevel. For den juridiske teori er enig om, at for at blive minister skal man være over den kriminelle lavalder, og det skal man fordi, man som minister er omfattet af ministeransvarsloven, og overtræder man den, kan man blive straffet. Så det dur ikke at have en minister, der ikke kan straffes, og da den kriminelle lavalder er 15 år, så skal en minister som minimum være 15 år, for at kunne tage jobbet.

Folketinget udpeger statsministeren, mens ministeren udpeger de fagministre, som statsministeren har behov til at føre sin regering. Mister Folketinget tilliden til statsministeren træder hele regeringen tilbage. Mister Folketinget tilliden til en fagminister, kan statsministeren vælge at afskedige den enkelte minister eller lade være. Hvis statsministeren ikke vil afskedige den pågældende minister, må Folketinget beslutte, om de vil acceptere, at ministeren fortsætter, eller også at afskedige hele regeringen.

Advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen har i marts 2020 udgivet sin første skønlitterære bog – Teenagestatsministeren tager over – som omhandler netop dette emne. I bogen udpeges den kun 15-årige Mads til statsminister for at løse en stor økonomisk krise i Danmark. Selvom bogen er fiktion, så er den overordnede præmis om, at en 15-årig lovligt kan blive statsminister i Danmark korrekt.

Har du spørgsmål til emnet eller bogen, kan du kontakte advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen på telefon 82 82 82 42 eller e-mail sva@paragrafadvokaterne.dk.