Arbejdsret – Effektiv og specialiseret rådgivning

Vores ekspertise sikrer din virksomheds fremtid I dagens dynamiske erhvervsklima er korrekt forståelse og implementering af arbejdsretlige retningslinjer afgørende for en virksomheds succes og langsigtede bæredygtighed. Hos Paragraf Advokaterne tilbyder vi skræddersyede og specialiserede juridiske løsninger inden for arbejdsret, der er designet til at sikre, at vores klienter forstår og overholder alle gældende lovgivningsmæssige krav, […]

Hvornår må udlejer opsige lejer?

I Danmark er det vigtigt at følge reglerne og bestemmelserne i lejeloven, når man ønsker at opsige en lejer i et boliglejemål. Ifølge de generelle regler kan udlejeren kun opsige lejeren, hvis der foreligger en gyldig grund til opsigelsen. Gyldige grunde kan omfatte ønsket om at benytte lejemålet selv, renovering af ejendommen eller manglende betaling […]

Direktørkontrakt – Hvad skal du vide?

Når det kommer til effektiv virksomhedsledelse, er en af de vigtigste beslutninger ansættelsen af en direktør. Direktøren spiller en afgørende rolle i virksomhedens strategi og udførelsen af dens mål. For at sikre en sund og klar forståelse af direktørens rolle og ansvar er det afgørende at udarbejde en omhyggelig direktørkontrakt. Kontraktens Formål En direktørkontrakt er […]

Mediation i Retssager – Effektiv konfliktløsning

Retssager kan være komplekse og tidskrævende, og de kan ofte forværre konflikten mellem parterne. Mediation er imidlertid blevet en stadig mere populær metode til at løse konflikter i retssager, da den tilbyder en alternativ og ofte mere effektiv vej til at nå til enighed. Hvad er Mediation? Mediation er en form for alternativ konfliktløsning, hvor […]

NIS2-direktivet: Styrkelse af Cybersikkerheden i Europa

EU NIS2-direktivet, eller anden generation af Net- og Informationssikkerhedsdirektivet, er en vigtig juridisk ramme, der sigter mod at forbedre cybersikkerheden indenfor EU. Direktivet bygger på erfaringerne fra det tidligere NIS-direktiv og er et svar på den stigende digitalisering og den voksende trussel fra cyberkriminalitet. NIS2-direktivet introducerer flere vigtige foranstaltninger for at forbedre cybersikkerheden i EU. […]

Konflikter i byggeri

Efter mange års fremgang indenfor byggeriet er tiderne ved at vende, og der kommer flere konflikter i byggeri. Antallet af konkurser er stigende, og flere store entreprenørfirmaer er den seneste tid gået konkurs. Det minder om tiden omkring finanskrisen. Hvad betyder det så? Det betyder for det første flere konflikter mellem bygherre, hovedentreprenør og underentreprenører. […]

Hvad sker der med virksomhed ved dødsfald?

Hvad sker der med en virksomhed ved dødsfald, når ejeren eller en af ejerne dør? Hvem har ret til at overtage virksomheden Hvordan opgøres værdien? Kan virksomheden overhovedet drives videre? Der opstår rigtig mange spørgsmål, hvis ejeren af en virksomhed pludselig dør. Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvilken type virksomhed, der er tale om. […]

Hævd sag vundet ved vestre landsret

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i endnu en sag om både ejendomshævd og færdselsret til fordel for vores klienter. Advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen har ført sagen for vores klienter siden 2020. Sagen omhandlede to byejendomme i Skagen, som i dag anvendes som sommerhuse. Begge huse havde i løbet af 2019 fået nye ejere, og […]

Kviklån på sociale medier m.m.

Det er for nylig kommet frem, at der i stigende grad sker långivning via de sociale medier mellem privatpersoner, såkaldte kviklån. Dette særligt efter, at man i 2019 indførte et loft over renter, som en långiver kan kræve af en skyldner. Flere skyldnere føler sig nu fanget og uvidende om, hvor meget de skylder, eller […]

Rengøring af hus ved salg

Rengøring er næppe det første man tænker på, når man har solgt sit hus. Men når man som sælger endelig har fået huset tømt for alle ens ejendele, kommer spørgsmålet altid, hvor meget man skal gøre rent, inden man overlader nøglerne til næste ejer. Svaret er: Ingenting. Medmindre andet specifikt er aftalt, så er man […]