Undgå bolighajer

Langt de fleste udlejere er ærlige mennesker, som får deres indkomst ved at udleje boliger. Men som i alle brancher er der brodne kar, som forsøger at udnytte de små fisk – lejerne. Vi kalder dem i daglig tale for bolighajer.
 
Bolighajen vil ikke gå af vejen for at kræve penge under bordet for at leje et lejemål ud. Bolighajen har måske ikke engang ret til at leje et lejemål ud, men gør det alligevel. Bolighajen vil forsøge at få den højest mulige husleje, uden at skulle foretage nogen som helst indsats i form af vedligeholdelse eller udbedring af mangler på lejemålet. Og klager lejeren til Huslejenævnet, så vil bolighajen på alle mulige måder forsøge at chikanere lejer til enten at opgive klagen eller at flytte.
 
Alt hvad bolighajen kan finde på, når først lejer er flyttet ind, er lejer beskyttet imod i loven. Men det kan til tider være svært at overskue ens rettigheder, ligesom det vil tage tid at få løst problemerne. Og der er ingen garanti for, at lejer kan få sine penge retur. Derfor er det i lejers interesse helt at undgå at leje sig ind hos en bolighaj.

Følgende tjekliste bør du som minimum gennemgå, inden du lejer bolig hos en privat udlejer:

  1. Er udlejer ejer af boligen? Dette kan undersøges på www.ois.dk. Du indtaster blot kommune og adresse, og så kan du se, hvem der ejer boligen. Det er vedkommende, der ejer boligen, der skal stå som udlejer på kontrakten. Lejer du igennem et udlejningsbureau, bør udlejers navn stå c/o udlejningsbureauet.
  2. Er udlejer selv lejer og skal du fremleje? Du bør i så fald se en kopi af udlejers egen lejekontrakt eller andelsbevis, hvis der er tale om en andelsbolig. Du bør også kontakte ejeren af ejendommen og få bekræftet, at din udlejer godt må fremleje til dig. Skal du fremleje, er der i øvrigt yderligere forholdsregler, du bør tage, for at sikre dig bedst muligt.
  3. Se efter om navnet på gadedøren og postkassen stemmer overens med udlejers navn, hvis udlejer selv bor i lejemålet.
  4. Kræver udlejer penge under bordet for at du må flytte ind? Eller at du skal betale depositum eller leje, før lejekontrakten er underskrevet? Dette er typisk noget, som bolighajer kan forventes at gøre. Find en anden udlejer.
  5. Bor der allerede en lejer i lejemålet? Kontakt vedkommende og få bekræftet, at vedkommende skal fraflytte, inden at du skal overtage lejemålet.

 

Ovennævnte vil aldrig kunne sikre dig helt imod at blive snydt, men det kan forhindre de værste tilfælde af svindel.