Sælgeransvarsforsikring

Som sælger kan man tegne en sælgeransvarsforsikring i forbindelse med salg af ejendom. Forsikringen tegnes som sikkerhed mod de mangelskrav, som køberen af ejendommen eventuelt kunne rette mod sælger efter overtagelsen.

Som sælger af en ejendom kan man i en 10-årig periode holdes ansvarlig for skjulte fejl og mangler ved den solgte ejendom. Det er muligt at begrænse sit ansvar via huseftersynsordningen.

Med huseftersynsordningen holdes sælger fri for ansvar for skjulte fejl og mangler, altså fejl og mangler som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Sælger skal efter huseftersynsordningen sørge for at få udarbejdet en tilstandsrapport, el-eftersynsrapport indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbyde køber at betale halvdelen af forsikringspræmien.
Huseftersynsordningen yder en rigtig god beskyttelse af sælger, MEN, der er fortsat en række forhold ved ejendommen som sælger kan gøres ansvarlig for i op til 10 år. Blandt andet:


• Ulovlige stik- og kloakledninger uden for bygningen
• Forureningen på grunden
• Ulovlig bygningsindretning
• Ejendomsarealet

For disse forhold gælder, at sælger kan gøres ansvarlig, hvis det viser dig, at der er fejl, mangler eller ulovligheder ved den solgte ejendom. Der kan derfor være en rigtig god ide for sælger at tegne en sælgeransvarsforsikring ved salg af bolig, da sælger herved undgår at køber kan gøre langt de fleste mangler gældende. Forsikringen er ikke særlig dyr, og vi anbefaler derfor oftest sælgere at tegne forsikringen.

Læs mere om  ejendomshandler.