Familieoverdragelse af fast ejendom – ny 20% regel

Ved familieoverdragelse, har det indtil videre været en fast regel, at man – under visse forudsætninger – har kunnet overdrage sin faste ejendom til nærtstående til en pris på op til 15% over eller under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det blev anset for en gave.

15% reglen erstattes pr. den 15. oktober 2021, med en tilsvarende 20% regel, hvor man kan overdrage fast ejendom til sine nærmeste til 20% over eller under den offentlige vurdering.

Det hænger sammen med den nye ejendomsvurderingslov. Man skal derfor huske på, at 20% reglen ved familieoverdragelse først kan anvendes, når man som ejer HAR modtaget den nye vurdering på ejendommen fra Vurderingsstyrelsen.

Indtil man modtager den nye ejendomsvurdering. formentlig mellem 2021 og 2024, jf. SKAT, kan man dog fortsat anvende 15% procent reglen ud fra den seneste offentlige vurdering.

Det kan derfor potentielt være en god idé, for folk der planlægger en familieoverdragelse til sine børn, at gøre det inden de nye vurderinger lander. Det afhænger af hvor stor en værdi man forventer de nye vurderinger vil give på den konkrete ejendom.

Selvom 20 % er mere en 15%, kan man risikere at ejendommen får en meget højere vurdering, hvorfor de sidste 5 % ikke vil være sparet for erhververen af ejendommen, set i kr. og øre.

Omvendt kan det betale sig at vente, hvis man forventer at den offentlige vurdering falder.

Har du spørgsmål til reglerne for familieoverdragelse kan du kontakte advokat Jacob Worsøe Nielsen for en uforpligtende samtale.