Det lejede sommerhus er blevet solgt

I en artikel den 3. juli 2017 i aviserne, kunne man læse om en familie, som havde lejet et sommerhus, men hvor de samme aften blev bedt om at flytte igen, da den nye ejer kom og ville tage huset i besiddelse med det samme. Familien valgte derfor at flytte ud.

Men hvordan er reglerne egentlig i denne mærkelige situation?

1. Hvis lejer allerede bor i sommerhuset

Leje af sommerhus har siden 1. juli 2015 ikke været omfattet af lejelovgivningen. Det er derfor alene den almindelige aftaleret mellem udlejer og lejer der gælder. Det betyder dermed, at køber af ejendommen ikke er bundet af lejekontrakten mellem sælger og lejer, medmindre køber accepterer at overtage forpligtelsen i henhold til lejeaftalen. Det havde køber i den pågældende sag valgt ikke at gøre.

Det bliver derfor afgørende, hvem der rent faktisk har nøglerne til sommerhuset og rådigheden over det. Når lejer allerede bor i sommerhuset, så kan ejeren ikke egenhændigt kræve, at lejer fraflytter igen. Det er kun fogedretten og politiet, der kan tvinge folk ud af en ejendom. Lejer kunne altså have valgt at blive boende, og så måtte køberen i stedet have bedt fogedretten om hjælp til at komme i besiddelse af sommerhuset. Det vil sædvanligvis tage 1-2 måneder. Derudover kan køber gøre misligholdelse gældende overfor sælger og vælge at ophæve handlen eller kræve erstatning.

Men køber kan altså ikke kræve at få rådighed over sommerhuset, før lejer er fraflyttet igen.

2. Hvis lejer endnu ikke bor i sommerhuset

Hvis lejer derimod endnu ikke bor i sommerhuset, og køber dermed “kommer først” til at flytte ind, så er situationen den modsatte. Køberen af ejendommen og lejer har jo ikke indgået nogen lejeaftale, og lejer kan derfor ikke gøre krav på at få den fysiske rådighed over sommerhuset.

Lejers eneste mulighed i dette tilfælde er derfor at kontakte udlejer/sælger og kræve den betalte leje tilbage, samt kræve erstatning for ekstraomkostninger og ulempe som følge af, at sælger ikke kan levere det lejede som lovet.

3. Før 2015

Hvis lejekontrakten var indgået før den 1. juli 2015, ville leje af sommerhuset have været omfattet af lejelovens regler. Det betød dengang, at køberen ville være bundet af lejekontrakten i samme omfang som den tidligere ejer, og dermed også at køberen var forpligtet til at respektere de allerede indgåede lejeaftaler for sommerhuset. Dengang kunne udlejer altså ikke som i dag afvise at respektere lejekontrakterne, og lejer ville have krav på at bo i sommerhuset i den aftale periode.