Hestesælger – Sælger du privat eller som erhvervsdrivende?

Uanset om man er avler eller rytter, hænder det at man skal sælge en hest. I mange tilfælde er der ikke tvivl om, hvorvidt man er privatsælger eller erhvervssælger. Der er dog en relativt stor gråzone, hvor det faktisk kan diskuteres, hvorvidt man er privat- eller erhvervssælger.

Det er ikke helt uvæsenligt, om man er privat sælger eller erhvervssælger. Som privat sælger har du mulighed for, i vidt omfang at aftale hvad du har lyst med køber, og udforme kontrakten med de aftaler som du og køber kan blive enige om, uanset hvad købeloven i øvrigt siger. Som erhvervssælger, har du ikke, hvis køber er forbruger, mulighed for at fravige købelovens forbrugerbeskyttede bestemmelser. Som erhvervssælger har du ringe mulighed for at aftale hvad du vil med køber, idet aftaler som er i strid med købelovens forbrugerbestemmelser, vil være ugyldige såfremt sagen bliver afprøvet ved domstolene.

Hvis du som hobbyrytter sælger din hest fordi du er blevet gravid, skal starte på studie eller har mistet interessen, er der ingen tvivl om, at du er privat sælger. Hvis du derimod som hobbyrytter gentagne gange har købt en hest, redet den nogen tid, for derefter at sælge den igen og købe en ny, så begynder det at ligne hobbyvirksomhed, og man kommer over i gråzonen. Særligt hvis hestene overvejende sælges til en højere pris end de indkøbes, vil dette pege i retning af hobbyerhverv. I denne sammenhæng er det relativt uden betydning, at der måske ikke opnås et reelt overskud, idet det alene er sælgers hensigt med sit forehavende der spiller ind, dvs. er hesten købt/avlet med henblik på videresalg? Hvis svaret er ja, er du med overvejende sandsynlighed at betragte som erhvervs sælger.

Hvis man har oprettet virksomhed med cvr nummer indenfor stutteri eller hestesalg, er der naturligvis ingen tvivl om, at man er erhvervs sælger.

Hvis man står og skal sælge sin hest, og er i tvivl om man er at betragte som privat eller erhvervs sælger, kan man bruge denne metode: ”Hvordan vil købers oplevelse af handlen være?”. Hvis køber får en oplevelse af, at handle med en professionel/semi professionel, vil dette veje for, at man bliver betragtet som erhvervs sælger.

Følgende parametre vil man kigge på, når man vurderer købers oplevelse af handlen:

  • Har sælger et stutterinavn eller ”stald navn”? I det hele taget, har sælger et ”officielt navn”?
  • Har sælger en hjemmeside, hvor det fremgår at sælger har heste til salg?
  • Har sælger en facebook-side, der omfatter salgsheste?
  • Hvis hesten har en salgsannonce, er det også af betydning, hvad der står i teksten. Vendinger som: ” andre salgsheste haves”, ”søskende solgt til udlandet” osv.  Kan medvirke til at køber opfatter sælger som erhvervsdrivende.
  • Sælgers fremtoning og udtalelser under fremvisningen har også betydning for købers opfattelse af sælger. Hvis man som sælger stort og flot fortæller om alle de heste, sælger har solgt til prominente navne og til udlandet, vil dette bestyrke købers opfattelse af, at sælger er erhvervsdrivende.
  • I handlens slutfase, hvor aftaler omkring dyrlægetjek og kontrakten skal indgås, er det afgørende hvordan sælger agerer. Hvis sælger finder sin egen standard kontrakt frem, og desuden fortæller køber, hvordan det ”plejer” at foregå når man sælger heste, giver dette køber et klart indtryk af, at sælger er ”vant” til at sælge heste, hvilket trækker i retning af, at sælger er erhvervs sælger.


I retten vil det altid være en konkret vurdering, når dommeren skal afgøre, om sælger er privat eller erhvervs sælger, hvis der efter handlen skulle opstå uenigheder mellem køber og sælger. Købers berettigede opfattelse af forløbet vil vægte højt, men også andre forhold som f.eks. antallet af avlshopper (over 4 avlshopper peger klart i retning af erhverv), hvor ofte og hvor mange heste der sælges og kontinuerligheden af solgte heste over en længere årrække.

Er du i tvivl om du er privat eller erhvervsdrivende i dit hestesalg, så kontakt Linda Ibsen til en snak på telefon 82828242. Linda er udover sit arbejde hos Paragraf Advokaterne også rytter og med til at drive stutteri, sammen med sin mand.

Læs også vores artikel “Hestesælger – Formidlingsreglen“, hvor emnet bliver yderligere uddybet.