Gyldigheden af sælgers finansieringsforbehold

Paragraf Advokaterne har 20. december 2019 vundet en sag for en sælger om gyldigheden af sælgers finansieringsforbehold i en købsaftale.

Sagen omhandlede en ejendom på Djursland, som blev sat til salg ved en lokal ejendomsmægler. Der blev underskrevet en købsaftale med en køber, som bl.a. var betinget af, at købsaftalen kunne godkendes af sælgers bank for så vidt angår de økonomiske forhold.

Sælgers bank meddelte efterfølgende, at handlen ikke kunne godkendes, da der ikke var taget højde for al gæld i ejendommen og det ikke kunne fungere for sælger selv at skulle finansiere dette underskud. Ejendomsmægleren meddelte herefter køber at handlen var annulleret.

Senere samme dag skrev ejendomsmægleren til den første potentielle køber, at der nu var to interesserede købere, og begge blev bedt om at give bud på ejendommen. Det gjorde begge, men den anden potentielle køber gav det højeste bud og købte dermed ejendommen.

Den første køber anlagde herefter sag mod sælger oprindeligt med krav om at få skøde på ejendommen, men senere med krav om erstatning svarende til differencen mellem det oprindelige bud og det beløb, som ejendommen blev solgt for.

Både for Retten i Randers og Vestre Landsret handlede sagen om gyldigheden af bankens afvisning af den første købsaftale samt om størrelsen af et eventuelt tab.

Både byret og landsret kom frem til det samme resultat, nemlig:
Der er ikke grundlag for at fortolke betingelsen i købsaftalen om, at SÆLGERS bank skulle godkende handlen, for så vidt angår det økonomiske indhold, indskrænkende. Under hensyn til oplysningerne om SÆLGERS økonomiske forhold var BANKEN berettiget til at nægte at godkende handlen. Landsretten tiltræder derfor, at der ikke var indgået en endelig købsaftale mellem parterne.

Landsretten har dermed skabt klarhed om fortolkningen af et centralt og meget anvendt forbehold i købsaftaler ved køb og salg af fast ejendom.

Har du spørgsmål til dommen er du velkommen til at kontakte advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen som førte sagen på vegne af sælger.