Kviklån på sociale medier m.m.

Det er for nylig kommet frem, at der i stigende grad sker långivning via de sociale medier mellem privatpersoner, såkaldte kviklån. Dette særligt efter, at man i 2019 indførte et loft over renter, som en långiver kan kræve af en skyldner. Flere skyldnere føler sig nu fanget og uvidende om, hvor meget de skylder, eller […]

Selvmøder – risiko som selvmøder

At være selvmøder (møde uden advokat) i en retssag er ikke uden risiko. I en nylig sag ved Vestre Landsret var et af spørgsmålene om Boligretten havde været berettiget til at afvise at behandle en sag om huslejens størrelse med henvisning til at sagsøger ikke havde nedlagt en korrekt påstand. Sagen var den, at Huslejenævnet […]

Søren V. Andreasen opnår møderet for højesteret

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Paragraf Advokaterne, har den 21. marts 2019 opnået møderet for Højesteret. Søren V. Andreasen er opvokset i Viborg og blev uddannet fra Aarhus Universitet i 2006 og har siden arbejdet i advokatfirmaer i Århus, Vejle og Auning. Han blev advokat i 2009 og har siden 2016 ejet Paragraf Advokaterne. Søren er […]

Paragraf Advokaterne vinder stor sag om arealmangler

Endnu engang har Advokat (L) Søren Vasegaard Andreasen fra Paragraf Advokaterne vundet en sag om arealmangler ved en ejendom. Ejendommen som ligger i Århus var blevet solgt som om kælderen var lovlig til beboelse, hvilket det viste sig, at den ikke var. Et syn og skøn bekræftede, at ejendommen havde en større værdiforringelse som følge […]

Vidne i en retssag

Spørgsmål: Jeg skriver til dig, fordi jeg er blevet indkaldt til vidneafhøring i en retssag. Nu har jeg fået brevet fra en af advokaterne i retssagen. Jeg har aldrig været indkaldt som vidner før. Jeg vil høre hvilke muligheder jeg har vedrørende mødet med advokaten? Skal jeg mødes med ham eller kan jeg lade være? Hvilke regler […]

De forskellige domstole

I Danmark har vi såkaldte almindelige retter og specialdomstole. De almindelige retter er Byret, Landsret og Højesteret. Specialdomstolene er Sø- og Handelsretten, Landsskatteretten og Boligretten. Hertil kommer endelig Voldgiftsretterne, som enten nedsættes ad hoc til en konkret sag, eller er specialdomstole inden for et bestemt område, som for eksempel Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, som […]

Ligestilling i frisørsalonen

I 2013 traf Ligestillingsnævnet afgørelse om, at det var kønsdiskriminerende, at frisørsalonen fastsatte forskellige priser for henholdsvis herreklip og dameklip. Østre Landsret har nu tilsidesat Ligestillingsnævnets afgørelse. Sagen startede, da en ung korthåret kvinde rejste en klage ved Ligestillingsnævnet over, at hun skulle betale mere for en klipning end mænd skulle. Ligestillingsnævnet gav hende medhold i, at der […]

Jeg købte hus af en dement…

Som advokat stifter man bekendtskab med mange sider af tilværelsen. Her følger en historie fra en retssag, som jeg havde for nogle år siden. Baggrund En ungkarl der havde boet hele sit liv på en landejendom i Midtjylland var nu kommet på plejehjem i en alder af nogen og 80 år. Han var aldrig blevet […]