Ligestilling i frisørsalonen

I 2013 traf Ligestillingsnævnet afgørelse om, at det var kønsdiskriminerende, at frisørsalonen fastsatte forskellige priser for henholdsvis herreklip og dameklip. Østre Landsret har nu tilsidesat Ligestillingsnævnets afgørelse.

Sagen startede, da en ung korthåret kvinde rejste en klage ved Ligestillingsnævnet over, at hun skulle betale mere for en klipning end mænd skulle. Ligestillingsnævnet gav hende medhold i, at der var tale om kønsdiskrimination. Sidenhen har Ligestillingsnævnet truffet en række lignende afgørelser.

Sagen blev efterfølgende af frisørsalonerne indbragt for Østre Landsret, som i en dom fra den 10. november 2014 har givet frisørerne medhold i, at de godt må have forskellige priser for henholdsvis herreklip og dameklip. Østre Landsret begrunder afgørelsen med, at herreklip og dameklip er to forskellige ydelser, hvor dameklip bl.a. tager længere tid end herreklip, og at forskellen berettiger til, at der også er forskel på prisen. Det er således ikke i sig selv nok til at tale om diskrimination, at der er en prisforskel.

At den ene ydelse kaldes herreklip og den anden dameklip er heller ikke i sig selv diskriminerende. Kvinder kan sagtens gå ind i frisørsalonen og bede om en herreklip. Det kan derimod efter omstændighederne være diskriminerende, hvis frisøren afviser at give kvinden en herreklip, ligesom det kan være diskriminerende, hvis en mand kan få en teknisk kompliceret klipning til den lavere pris, selv om klipningen i øvrigt i sværhedsgrad og tidsforbrug svarer til en dameklipning.

Landsretten bemærker desuden, at der alene er tale om vejledende priser. Det er således en del af argumentationen, at det er muligt at forhandle om prisen for en klipning, således at kvinder kan forhandle sig frem til en pris svarende til en herreklipning.

Ligestillingsnævnets afgørelse satte gang i en større debat indenfor frisørfaget om, hvordan man skulle forholde sig til afgørelsen. Med dommen fra Østre Landsret kan frisørerne igen slappe af og fortsætte den praksis som hidtil har været benyttet. Det vigtigste er dog altid, om prisforskellen skyldes reelle forskelle i det produkt man køber, eller om forskellen alene kan henføres til, at det er henholdsvis mænd eller kvinder der køber det pågældende produkt eller ydelse. I sidstnævnte tilfælde er der stor sandsynlighed for, at der vil være tale om ulovlig diskrimination.