Varemærkesager for EU-domstolen

Skrevet af

At føre sager for EU-domstolen

Advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen har for nylig afsluttet en sag om indsigelse mod et EU-varemærke. Sagen blev ført for EU-domstolen i Luxembourg mod den Europæiske Patent- og Varemærkemyndighed (EUIPO).

Sagen omhandlede et amerikansk selskab, som ønskede at registrere deres varemærke i EU, indenfor en række varemærkeklasser. Selskabet havde i forvejen en række varemærker både i EU, men også i mange andre lande verden over. Imidlertid opstod der vanskeligheder, da varemærket i sit navn kunne minde om et allerede eksisterende varemærke tilhørende et canadisk selskab. De to varemærker eksisterede imidlertid side-om-side i flere andre lande, også indenfor de samme klasser.

EUIPO havde afvist registreringen i EU, da den eksisterende varemærkeindehaver gjorde indsigelse. Sagen blev ført igennem det administrative system, inden klienten ønskede den indbragt for EU-domstolen.

For EU-domstolen handlede sagen først og fremmest om, hvorvidt de to varemærker var forvekslelige. Det krævede en dybtgående gennemgang af en række kriterier såsom

  • Om varemærkerne blev stavet ens eller tæt på ens
  • Om der var fonetiske ligheder mellem varemærkerne på bare ét af EU’s officielle sprog
  • Om selskabernes produkter er indenfor samme område
  • Om de produkter som selskaberne udbyder er målrettet samme kundegrupper

Alt sammen med henblik på at vurdere om risikoen for forveksling er så tilstrækkelig stor, at varemærkeansøgningen skulle afvises.

Dommens konsekvenser

I den konkrete sag fandt EU-domstolen, at varemærkeansøgningen skulle afvises, da der var en tilstrækkelig stor risiko for forveksling. Vores klient må derfor finde en anden måde at markedsføre sine produkter indenfor EU. Men med dommen i hånden kan vores klient omvendt forholdsvist nemt stoppe det andet selskab fra at markedsføre sig i lande, hvor min klient allerede har registreret sit varemærke, mens konkurrenten endnu ikke er på det pågældende marked.

Hvis du ejer et varemærke, eller påtænker at registrere et varemærke, bør du søge professionel rådgivning hos en erfaren rådgiver eller advokat. Har du ambitioner om, at varemærket skal bruges til eksport og salg i andre lande, bør du kraftigt overveje, at få det registreret som et EU-varemærke.

De fleste sager om varemærker føres i Danmark for Sø- og Handelsretten. Sager for EU-domstolen skal føres af en advokat med bestalling i et EU eller EØS medlemsland.

Vil du høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde i form af rådgivning og retssager vedrørende varemærker, kan du kontakte advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen på telefon 82828242 eller sva@paragrafadvokaterne.dk. Søren har erfaring med retssager for alle danske domstole og EU-domstolen.