Tilbageholdsret – Hvornår må kreditor beholde debitors ejendele?

Et tilbagevendende spørgsmål når man arbejder med inkasso er, hvornår kreditor må udøve tilbageholdsret i skyldners ejendele indtil der sker betaling. Der er som altid en hovedregel og nogle undtagelser for, hvornår man må beholde kundens ejendele. Oftest er spørgsmålet aktuelt for bilværksteder og tilsvarende, men det gælder rent faktisk i alle handler.

Hovedreglen om tilbageholdsret

Udgangspunktet i dansk ret er samtidighedsgrundsætningen. Køber og sælger udveksler ydelserne samtidig. Dvs. sælger leverer varen samtidig med at køber betaler for varen. Det princip kendes fra alle supermarkeder og detailbutikker.

Så har du repareret kundens bil, klaver, ur eller andet, kan du kræve at kunden betaler med det samme, før du udleverer varen til kunden. Vil kunden ikke betale, er du heller ikke forpligtet til at udlevere kundens ejendele. Det kaldes tilbageholdsret.

Kreditkøb

Har du solgt varen med kredit, så kan du ikke beholde den. Så har du lovet køber, at køber får varen her og nu, men først skal betale senere, så må du ikke udøve tilbageholdsret i genstanden.

Varen er allerede udleveret

Har du allerede udleveret varen til kunden uden at få betaling, også selvom der ikke er aftalt kreditkøb, kan du ikke efterfølgende kræve varen retur, indtil der sker betaling. Du må her følge de almindelige regler for at rykke for betaling, inkasso osv. for at få dine penge hjem.

Misforhold mellem ydelserne

Tilbageholdsretten begrænses også hvis der er et større misforhold mellem ydelserne. F.eks. hvis du har repareret en bil for et mindre beløb, og hvor kunden er meget afhængig af bilen eller varen. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om en handicapbil eller tilsvarende hjælperedskaber.

Brug for rådgivning?

Som erhvervsdrivende er kendskab til reglerne om tilbageholdsret vigtig i at sikre mod at få betaling for sit arbejde.

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan undgå dårlige betalere på Paragrafinkasso.dk.