Fejlagtige priser i netbutik

For nylig kom webshoppen Dustin.dk i vælten, da de i forbindelse med slagtilbud på nettet kom til at sætte priserne væsentligt længere ned end planlagt. Således kunne en del forbrugere købe elektronik til kun 10 % af den sædvanlige salgspris, men Dustin.dk nægtede at opfylde ordrerne.

Det store spørgsmål er her: Hvem har ret? Har kunden krav på at få varen til den pris, som man rent faktisk har købt den til, eller har forretningen ret til at annullere ordren?

Udgangspunktet i dansk aftaleret og køberet er, at butikken er bundet af den pris, som den har tilbudt varen til. Har butikken således skrevet en forkert pris på prisskiltet, så kan kunden støtte ret på den forkerte pris.

Men ingen regel uden undtagelse. For kunden kan kun støtte ret på handlen, hvis kunden var i god tro om, at der var tale om en reel tilbudspris, og ikke en menneskelig fejl. Er det således åbenlyst, at der er tale om en fejl, så har butikken ret til at annullere ordren.

Praksis fra Forbrugerklagenævnet viser, hvilke forhold man lægger vægt på, når man skal bedømme, om forbrugeren har været i god tro eller ej:

  • Hvilken var er der tale om, herunder om det er en vare, som man sædvanligvis kender prisen på
  • Hvilket kendskab en almindelig forbruger må forventes at have om prisniveauet på den pågældende vare
  • Hvor stor forskellen er mellem den fejlagtige pris, og den pris som butikken har oplyst er den rigtige pris (jo større forskel, jo større er sandsynligheden for, at forbrugeren har været i ond tro).
  • Hvor mange eksemplarer af varen, som forbrugeren har købt.
  • Om der på hjemmesiden eller på anden vis har været annonceret med rabatter, slagtilbud, kampagner eller lignende.


Kilde: 
Forbrugerklagenævnet

Da Dustin.dk opdagede fejlen annullerede de samtlige ordrer, men dette er ikke den korrekte fremgangsmåde. Det er for butikken nødvendigt at vurdere hvert enkelt køb for sig. I tilfælde hvor forbrugeren har fået 90% rabat på en vare, er det oplagt, at kunden formentlig har været i ond tro, men i tilfælde hvor kunden f.eks. har fået f.eks. 30% rabat er situationen ikke helt så sikker. Her vil det være nødvendigt at foretage en nærmere vurdering, hvor de øvrige elementer beskrevet ovenfor også vil skulle tages i betragtning.

Har man købt en vare i et tilfælde, hvor butikken har afvist købet med henvisning til, at prisen var forkert, så skal man i første omgang klage til butikken og fastholde købet. Afviser butikken fortsat kan man i de fleste tilfælde få sagen prøvet i Forbrugerklagenævnet, når blot prisen for varen er over 1.000 kr. (for tøj og sko 650 kr.).