El-ladestander i lejebolig

Skrevet af

Lejere af boliglejemål i Danmark står over for en stadig mere presserende udfordring i takt med den hastige udvikling og udbredelse af elbiler. Spørgsmålet om adgang til ladestandere for elbiler bliver derfor mere relevant. I denne artikel vil vi udforske, om lejere kan kræve, at udlejer stiller en el-ladestander til rådighed, eller om det er noget, lejeren kan etablere på egen regning.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at dansk lovgivning pr. nu ikke specifikt forpligter udlejere til at installere ladestandere til elbiler. Dette område er stadig relativt nyt, og derfor findes der ikke direkte lovgivning på området. Derfor må spørgsmålet om etablering af ladestandere ofte afgøres ud fra de generelle regler i lejeloven samt eventuelle aftaler i lejekontrakten.

Hvad siger lejekontrakten?

Hvis lejekontrakten eller boligkompleksets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om installation af el-ladestandere, har lejeren som udgangspunkt ikke ret til at kræve, at udlejer etablerer dette. Det er dog værd at bemærke, at lejere og udlejere er frie til at indgå aftaler om forbedringer af lejemålet, herunder installation af ladestandere. Sådanne aftaler bør dog altid nedfældes skriftligt for at undgå misforståelser.

I tilfælde, hvor lejeren ønsker at bekoste installationen af en el-ladestander, bliver situationen en smule mere kompliceret. Generelt kræver forandringer af lejemålets karakter eller udseende udlejerens samtykke. Dette betyder, at selvom lejeren er villig til at betale for etableringen af en ladestander, skal udlejeren først give sit samtykke. Udlejeren kan ikke uden rimelig grund nægte dette, især hvis ændringen kan anses for en forbedring af ejendommen, og så længe det ikke medfører ulemper for udlejeren eller de øvrige beboere.

Anbefaling

Det anbefales, at lejeren fremlægger et konkret forslag for udlejeren, der inkluderer detaljer om installationen, vedligeholdelse, og hvem der skal stå for de løbende omkostninger. En god løsning kan være at indgå en tillægsaftale til lejekontrakten, der præciserer disse forhold.

Endelig er det værd at bemærke, at en række kommuner og boligforeninger i Danmark arbejder på at fremme brugen af elbiler ved at facilitere installationen af ladestandere. Det kan derfor være en god idé for lejere at undersøge lokale initiativer og muligheder for støtte, før de henvender sig til deres udlejer.

Sammenfattende kan lejere ikke som udgangspunkt kræve, at udlejer stiller en el-ladestander op, medmindre dette er aftalt i lejekontrakten eller boligkompleksets vedtægter. Lejere kan dog foreslå og potentielt aftale installationen af en ladestander på egen regning, forudsat at de opnår udlejerens samtykke. Det er afgørende at have klare aftaler på plads for at sikre, at både lejers og udlejers rettigheder og forpligtelser er tydeligt definerede.

Har du spørgsmål til lejeloven generelt eller til udarbejdelse af eller fortolkning af en lejekontrakt, er du meget velkommen til at kontakte os på info@paragrafadvokaterne.dk, eller telefon 82 82 82 42.