Ejerskifteforsikringer – er tiden løbet fra de almindelige vilkår?

Skrevet af

Ejerskifteforsikringer i Danmark har gennemgået forskellige udfordringer, som gør dem mindre effektive i dagens boligmarked. Denne artikel udforsker de primære årsager til dette.

Ejerskifteforsikringen har længe været en integreret del af bolighandelen i Danmark, men dens relevans og effektivitet er blevet udfordret af flere faktorer i de seneste år. Dette skyldes primært ændringer i lovgivningen, stigende priser på forsikringer og en generel mistillid fra forbrugernes side.

Lovgivningen omkring ejerskifteforsikringer i Danmark har undergået ændringer, som har påvirket både forsikringsselskabernes vilkår og forbrugernes retsstilling. Ændringerne har ofte sigtet mod at skærpe kravene til, hvilke skjulte fejl og mangler der kan dækkes, hvilket har gjort det vanskeligere for boligkøbere at få dækket visse typer af skader. Dette kan føre til en oplevelse af, at forsikringen ikke tilbyder det sikkerhedsnet, køberne forventer.

Hos Paragrafadvokaterne har vi desværre set flere tilfælde, hvor købere i god tro og efter bedste evne, har tegnet ejerskifteforsikring, men når manglerne ved deres nykøbte hus har vist sig, har ejerskifteforsikringen ikke været samarbejdsvillige og henviser ofte blot til den generelle hovedregel, nemlig at det er forsikringstageren selv, der skal kunne dokumentere at skaden var til stede på det tidspunkt ejendommen blev købt, samt at man selv skal dokumentere, at skaden vil være dækningsberettiget.

Dette er i sig selv, en noget nær umulig opgave for den almindelige forbruger og derfor også et problem for hele formålet med huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringer.

Prisen på ejerskifteforsikringer er steget markant over de seneste år. Denne prisstigning kan dels forklares ved en øget risiko, som forsikringsselskaberne må dække, men også ved et marked præget af færre udbydere og mindre konkurrence. De højere priser gør det mindre attraktivt for købere at investere i en ejerskifteforsikring, især når sandsynligheden for, at forsikringen dækker, opfattes som lav.

Forsikringsselskaberne har skærpet kravene for, hvad der betragtes som en skjult mangel. Dette betyder, at mange forhold, som tidligere ville have været dækket, nu falder udenfor. Desuden har mange selskaber indført mere omfattende forundersøgelser, som kan afsløre flere potentielle problemer, før forsikringen træder i kraft. Dette kan være en fordel for sælger, men efterlader køber med en mindre omfattende dækning.

En stigende skepsis er observeret blandt forbrugerne, når det kommer til ejerskifteforsikringer. Mange købere har oplevet, at når de endelig har behov for at gøre brug af deres forsikring, støder de på uventede undtagelser eller langvarige processer med forsikringsselskabet. Dette har skabt en mistillid til produktet, som svækker dets position på markedet.

Ejerskifteforsikringens udfordringer i Danmark skyldes en kombination af skadesbegrebet, økonomiske forhold og forbrugernes oplevelser med produktet. For at genvinde tilliden og effektiviteten kan det være nødvendigt med en revision af de lovgivningsmæssige rammer, mere gennemsigtighed omkring forsikringsdækning og måske en indsats for at øge konkurrencen på markedet. Forsikringen skal være både økonomisk tilgængelig og retfærdigt reguleret for at kunne tjene som det sikkerhedsnet, den er tænkt som.

Hos Paragrafadvokaterne, følger vi udviklingen på området, for at kunne yde den bedste rådgivning i bolighandler, hvor det er relevant og muligt at tegne ejerskifteforsikring.

Hertil har F&P som er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, selv fremsat forslag til regeringen om, at der bliver udarbejdet nye retningslinjer og krav til huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen, herunder mere synlighed, sælgerforpligtelser, priser og helt overordnet, bedre gennemskuelighed for køberne og forbrugere generelt.