Modernisering af ejerlejlighedsloven

Ejerlejlighedsloven er efterhånden ved at have nogle år på bagen. Den blev vedtaget i 1966 og er sidenhen blevet ændret flere gange, hvilket har gjort loven kompliceret og til tider uforståelig.

Regeringen nedsatte i 2016 et udvalg af eksperter og interesseorganisationer på området for ejerlejligheder og fast ejendom, som skulle vurdere mulighederne og konsekvenserne af en modernisering af ejerlejlighedsloven.

Udvalget har i marts 2018 fremlagt en rapport, hvor en af de mere interessante ændringer til ejerlejlighedsloven, er ophævelse af forbuddet mod opdeling til ejerlejligheder for ældre private udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder og erhverv, samt ejendomme med private andelsboligforeninger, i bygninger opført efter 1966.

En markant ændring i loven er udvalgets lovforslag om, at ophæve forbuddet mod opdeling af ejendomme med andelslejligheder i bygninger opført efter 1966.  Udvalget har konkluderet, at der kan være et økonomisk incitament for andelsboligforeninger til at omlægge til ejerlejligheder, således at de enkelte andelshavere vil kunne overtage deres andelsbolig, som en ejerlejlighed med efterfølgende økonomisk gevinst. Udvalget har dog ikke taget stilling til den skattemæssige behandling af disse gevinster ved omdannelse, og regeringen vil derfor se på denne side af sagen.

Udvalget har ligeledes vurderet, at prisudviklingen på ejerboliger formentlig vil falde grundet et større udbud, såfremt der sker ophævelse af opdelingsforbuddet.

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men skal tages op af regeringen og forhandles på plads i løbet af 2019.

Her hos Paragraf Advokaterne, holder vi øje med udviklingen på området, for at kunne give råd og vejledning på området. Det kan være relevant at tale med os omkring mulighederne, hvis du bor i en andelsbolig eller hvis du overvejer at købe ejerlejlighed.

For yderligere information kontakt advokat Jacob Worsøe Nielsen på telefon 82 82 82 42 eller jwn@paragrafadvokaterne.dk.