Hvad sker der med virksomhed ved dødsfald?

Hvad sker der med en virksomhed ved dødsfald, når ejeren eller en af ejerne dør? Hvem har ret til at overtage virksomheden Hvordan opgøres værdien? Kan virksomheden overhovedet drives videre? Der opstår rigtig mange spørgsmål, hvis ejeren af en virksomhed pludselig dør. Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvilken type virksomhed, der er tale om. […]

Selskabsloven ændres pr. 1. juli 2018

Med virkning fra den 1. juli 2018 er selskabsloven blevet ændret på flere punkter. Fremover kan et aktieselskab stiftes for 400.000 kr. (før 500.000 kr.). Det betyder også, at eksisterende aktieselskaber kan reducere aktiekapitalen, hvis dette skulle være fordelagtigt. S.M.B.A og F.M.B.A. kan fremover omdannes til aktieselskaber. Ved omdannelse af IVS til ApS kan det […]