Rettigheder og pligter

Hvad er en pligt? En pligt er en handling som du ifølge lov eller aftale er pålagt at udføre. Lovgivningen fastsætter en række pligter, som man som bosiddende i Danmark er forpligtet til at overholde. Som eksempler på pligter i lovgivningen kan nævnes Værnepligt (pligt til militærtjeneste) Forældreansvar Færdselsloven (pligt til at følge visse regler i trafikken) […]