Konflikter i byggeri

Efter mange års fremgang indenfor byggeriet er tiderne ved at vende, og der kommer flere konflikter i byggeri. Antallet af konkurser er stigende, og flere store entreprenørfirmaer er den seneste tid gået konkurs. Det minder om tiden omkring finanskrisen. Hvad betyder det så? Det betyder for det første flere konflikter mellem bygherre, hovedentreprenør og underentreprenører. […]

Betalingsaftaler i entreprise

Når man som bygherre – professionel eller privat – har købt en ydelse hos en entreprenør, skal man også betale for den. Fast pris ctr. regningsarbejde Der er som udgangspunkt tre muligheder for fastsættelsen af prisen. En fast pris aftalt på forhånd, betaling i henhold til den tid og de materialer der er brugt på […]

Forsinkelse i entreprise

Et byggeri er en langvarig proces, og jo længere tid det tager, jo flere situationer kan der opstå, som forlænger byggeriet. Derfor har man i AB 92 vedtaget et sæt regler for, hvornår entreprenøren kan få forlænget fristen for aflevering af byggeriet, hvis byggeriet forsinkes i forhold til den aftalte tidsplan. Mange af disse regler […]

Aftaler om konfliktløsning for forbrugere i entreprisesager

Når en forbruger indgår aftale med en håndværker om bygning af et hus eller udførelse af større om- eller tilbygninger, så indgås aftalen som oftest efter AB 92, som er et sæt standard-regler for udførelse af entrepriser. Imellem reglerne i AB 92 befinder sig en regel om, hvorledes en sag mellem parterne skal gennemføres, såfremt […]