Lejeret

Skal du have udarbejdet en lejekontrakt, eller er du som udlejer eller lejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har du behov for advokat rådgivning?

Vi bistår både udlejere og lejere i forbindelse med almen rådgivning, udarbejdelse af lejekontrakter og tvister indenfor lejelovgivningen.

Vores advokater har stor erfaring inden for lejeretten. Vores sekretærer er særligt uddannet til opgørelse af lejekrav, udfærdigelse af påkrav og fogedbegæringer mv.

Gennem vores ejendomsadministration varetager vi desuden huslejeopkrævninger, bogføring og udarbejdelse af regnskaber og løbende rådgivning for udlejere over hele landet.

Vi er eksperter i lejeret og blandt Danmarks førende advokatfirmaer, når det kommer til rådgivning for både udlejere og lejere.

Læs mere om lejelovgivningen på Lejeret.com, hvor vi har samlet en stor mængde spørgsmål og svar på mange lejeretlige emner.

Søren V. Andreasen

Søren V. Andreasen

Advokat (H)

Jacob Worsøe

Jacob Worsøe

Advokat

Huslejenævn og Beboerklagenævn

Skal du have udarbejdet en lejekontrakt, eller er du som udlejer eller lejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har du behov for advokat rådgivning?

Vi bistår både udlejere og lejere i forbindelse med almen rådgivning, udarbejdelse af lejekontrakter og tvister indenfor lejelovgivningen.

Vores advokater har stor erfaring inden for lejeretten. Vores sekretærer er særligt uddannet til opgørelse af lejekrav, udfærdigelse af påkrav og fogedbegæringer mv.

Gennem vores ejendomsadministration varetager vi desuden huslejeopkrævninger, bogføring og udarbejdelse af regnskaber og løbende rådgivning for udlejere over hele landet.

Vi er eksperter i lejeret og blandt Danmarks førende advokatfirmaer, når det kommende til rådgivning til både udlejere og lejere.

Læs mere om lejelovgivningen på Lejeret.com, hvor vi har samlet en stor mængde spørgsmål og svar på mange lejeretlige emner.

Boligretten

Skal du have udarbejdet en lejekontrakt, eller er du som udlejer eller lejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har du behov for advokat rådgivning?

Vi bistår både udlejere og lejere i forbindelse med almen rådgivning, udarbejdelse af lejekontrakter og tvister indenfor lejelovgivningen.

Vores advokater har stor erfaring inden for lejeretten. Vores sekretærer er særligt uddannet til opgørelse af lejekrav, udfærdigelse af påkrav og fogedbegæringer mv.

Gennem vores ejendomsadministration varetager vi desuden huslejeopkrævninger, bogføring og udarbejdelse af regnskaber og løbende rådgivning for udlejere over hele landet.

Vi er eksperter i lejeret og blandt Danmarks førende advokatfirmaer, når det kommende til rådgivning til både udlejere og lejere.

Læs mere om lejelovgivningen på Lejeret.com, hvor vi har samlet en stor mængde spørgsmål og svar på mange lejeretlige emner.

Ændring af husleje

Reglerne for forhøjelse af huslejen i enten boliglejemål eller erhvervslejemål er komplicerede, og hvilke regler der gælder afhænger bl.a. af ejendommens

  • beliggenhed
  • alder
  • størrelse
  • tidligere anvendelse

Nedenfor giver vi et overblik over de forskellige regler, for henholdsvis boliglejemål og erhvervslejemål.

Huslejeforhøjelse i boliglejemål

At beregne huslejen i et boliglejemål er en større videnskab, og der findes i alt 9 forskellige metoder, til at finde ud af, hvordan huslejen beregnes. Vi har imidlertid gjort det enkelt at overskue, hvordan huslejen beregnes. I skemaet nedenfor kan du selv finde ud af, efter hvilke principper huslejen beregnes i det enkelte lejemål.

Det lejedes værdi

Beregnes lejen efter det lejedes værdi, kan huslejen forhøjes, hvis den nuværende leje er mindst ca. 10-15 % mindre, end det aktuelle niveau for det lejedes værdi. Lejen kan tidligst forhøjes 2 år efter, at den senest er blevet forhøjet.

Omkostningsbestemt leje

Lejen kan forhøjes, hvis udlejers rimelige udgifter til drift og vedligeholdelse af ejendommen bliver større. Udlejer skal udarbejde et budget som dokumentation for, at lejen med rimelighed kan forhøjes.

Markedslejen

I disse lejemål kan lejen kun forhøjes, såfremt det er aftalt i lejekontrakten, og kun hvis der sker en stigning i nettoprisindekset.

Almene boliger

I almene boliger kan huslejen forhøjes, såfremt der sker ændringer i budgettet for den pågældende boligforening.

Huslejeforhøjelse i erhvervslejemål

Reglerne om forhøjelse af huslejen i et erhvervslejemål til den aktuelle markedsleje findes i erhvervslejelovens § 13. Der kan i lejekontrakten være aftalt fravigelser fra § 13, hvorfor man altid skal starte med at læse lejekontrakten, inden man begynder at forhøje huslejen.

  1. Første skridt vil være en at få udarbejdet en markedsvurdering af en ejendomsmægler.
  2. Næste skridt er at varsle lejeforhøjelse overfor lejer. Lejeforhøjelsen fordeles med 1/4 pr. år i 4 år, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.
  3. Lejer får samtidig 6 uger til at gøre indsigelser mod reguleringen af lejen. Hvis lejer gør indsigelser skal der startes en sag ved boligretten. Her bør man vælge 3-dommer behandling, hvor der er 1 juridisk dommer og 2 lægdommere, en for henholdsvis en lejerorganisation og en fra en udlejerorganisation.
  4. Under en retssag vil det være nødvendigt at kunne fremvise sammenligningslejemål, dvs. tilsvarende lejemål i nærområdet, som har en tilsvarende leje til den, som udlejer ønsker lejen forhøjet til. Der bør fremlægges lejekontrakter på disse lejemål.
  5. På samme vis har lejer mulighed for at fremvise sammenligningslejemål, som kan bevise, at lejen i forvejen er rimelig eller måske endda for høj.
  6. Hovedforhandlingen ved retten vil starte med en besigtigelse af lejemålet, samt af de sammenligningslejemål, som parterne ønsker at fremvise. På den baggrund vil retten træffe afgørelse om, hvad markedslejen for lejemålet er.

Medmindre lejemålet er uopsigeligt, kan lejer vælge at opsige lejeaftalen og fraflytte, såfremt lejer er utilfreds med den forhøjede leje.

Lejekontrakter

Vi udarbejder boliglejekontrakter for kun 2.999 kr. inklusiv moms, og erhvervslejekontrakter fra kun 3.499 kr. inklusiv moms.

Kontakt os for en fast pris.

Bestil lejekontrakt

2.999 KR. INKL. MOMS

Du kan bestille vores top-lejekontrakter til fast lav pris og hurtig levering. Lejekontrakten udarbejdes helt efter dine ønsker, og sikrer at du som udlejer stilles bedre end efter lejelovens almindelige regler.

Kontakt os allerede i dag og få din lejekontrakt i morgen.

Vi er eksperter i lejeret og blandt Danmarks førende advokatfirmaer, når det kommende til rådgivning til både udlejere og lejere.

Læs mere om lejelovgivningen på Lejeret.com, hvor vi har samlet en stor mængde spørgsmål og svar på mange lejeretlige emner.

Lejeret – bogen for udlejere og lejere

Advokat Søren Vasegaard Andreasen (H) har i 2012 udgivet bogen “Lejeret”, som på almindeligt dansk beskriver lejers og udlejers rettigheder og pligter. Bogen giver en masse gode råd til , hvordan både lejer og udlejer kan varetage sine interesser bedst muligt. Bogen indeholder desuden en række overskuelige illustrationer samt mange eksempler på, hvad man som lejer eller udlejer skal skrive til den anden i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om lejeret?

Har du spørgsmål til lejeret, eller vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Så kontakt os på telefon 82 82 82 42 eller udfyld kontaktformularen her: