ERHVERV -
SAGSOMRÅDER

EJENDOMSADMINISTRATION

Ejendomsadministration

Paragraf Advokaterne tilbyder ejendomsadministration af flere forskellige typer ejendomme, herunder:

 • Private lejeboliger
 • Almene lejeboliger
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger

 

Ejendomsadministration varetaget af Paragraf Advokaterne indebærer, at vi står for blandt andet at opkræve husleje, boligafgift og andre udgifter, den daglige bogføring, udarbejdelse af regnskaber og betaling af regninger.

Du sikrer dig altså, at alt papirarbejde i forbindelse med ejendomsadministration er i orden, og at det bliver udført til tiden. Det giver ro og tryghed, at der er styr på de vigtige dokumenter. Ikke kun for dig selv men også for lejerne i jeres ejendomme.

Derudover varetager vi også kontakt til vicevært og håndværkere, deltager i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og yder løbende rådgivning, når vi står for jeres ejendomsadministration.

Vi har altså også styr på alle de dagligdagsting, der ellers potentielt kan tage en del tid væk fra andre ting, som er vigtige for dig.

Fordelen ved at lade os håndtere jeres ejendomsadministration er, at I får mere tid til det, der er væsentligt for jer.

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring ejendomsadministration.

Lad os stå for den daglige administration af jeres ejendomme.
Så I kan koncentrere jer om det væsentlige.

Ejerforeninger

Vi holder styr på jeres ejerforening for jer

Der påhviler ejerforeningens bestyrelse et stort ansvar for at holde ejendommen forsvarligt vedlige, samtidig med at foreningens medlemmers penge forvaltes fornuftigt.

Desuden er reglerne for drift af ejerforeninger og overholdelse af vedtægterne væsentligt mere kompliceret, end man umiddelbart skulle tro. Derfor er det vigtigt for jeres ejerforening at have en kompetent og troværdig rådgiver til at bistå både med de praktiske opgaver og de juridiske spørgsmål.

Uanset størrelsen af jeres ejerforening så kan det anbefales, at have en professionel administrator til at hjælpe bestyrelsen og stå for mange af de praktiske opgaver.

I bestemmer selv hvor meget eller hvor lidt I vil bruge os, og vi aftaler en fast pris alt efter, hvor meget vi skal lave, og hvor meget I selv vil stå for.

Paragraf Advokaternes Ejendomsadministration er et 360 graders tilbud til jeres ejerforening, hvor vi tilbyder at påtage os alle de opgaver, som foreningen ikke selv ønsker at varetage.

Som standard indbefatter det som minimum:

 • Opkræve ejerafgift og forbrugsafgifter til foreningen
 • Bogføring
 • Betaling af regninger
 • Klargøring af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Rykker- og inkassoprocedure ved manglende betaling
 • Bistand ved køb og salg af ejerlejligheder i ejerforeningen
 • Indkaldelse til og deltagelse i ejerforeningens generalforsamling
 • Varetagelse af kontakten til ejerforeningens forsikringsselskab

 

Følgende ydelser kan tilkøbes efter aftale:

 • Advokats deltagelse i generalforsamling
 • Advokats deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Udsættelse af beboere som misligholder aftaler
 • Advokatbistand ved tvister/retssager
 • Udarbejdelse af ansættelsesaftaler mellem ejendommen og personer ansat ved ejendommens drift (vicevært)
 • Håndværkertilkald
 • Udarbejdelse af vedtægtsændringer

Andelsboligforeninger

Vi tager alle andelsboligforeningens opgaver

Andelsboligforeninger er underlagt reglerne i andelsboligforeningsloven samt i et vist omfang lejelovgivningen. Paragraf Advokaternes Ejendomsadministrations fornemste opgave er at føre jeres andelsboligforening trygt gennem de daglige opgaver og udfordringer, som løbende opstår i enhver andelsboligforening.

Om jeres andelsboligforening er lille eller stor, så bør I overlade administrationen til et professionelt firma.

I bestemmer selv hvor meget eller hvor lidt I vil bruge os, og vi aftaler en fast pris alt efter, hvor meget vi skal lave, og hvor meget I selv vil stå for.

I Paragraf Advokaternes Ejendomsadministration giver vi jeres andelsboligforening 360 graders rådgivning og opgaveløsning, og vi  påtager os alle de opgaver, som foreningen ikke selv ønsker at varetage.

Som standard indbefatter det som minimum:

 • Opkræve andelsboligafgift og forbrugsafgifter
 • Opkræve husleje fra evt. lejere
 • Bogføring
 • Betaling af regninger
 • Klargøring af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Rykker- og inkassoprocedure ved manglende betaling
 • Udsættelse af beboere ved misligholdelse
 • Bistand ved køb og salg af andelsboliger i foreningen
 • Indkaldelse til og deltagelse i andelsboligforeningens generalforsamling
 • Varetagelse af kontakten til andelsboligforeningens forsikringsselskab

 

Følgende ydelser kan tilkøbes efter aftale:

 • Advokats deltagelse i generalforsamling
 • Advokats deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Udsættelse af beboere som misligholder aftaler
 • Advokatbistand ved tvister/retssager
 • Udarbejdelse af ansættelsesaftaler mellem ejendommen og personer ansat ved ejendommens drift (vicevært)
 • Håndværkertilkald
 • Udarbejdelse af vedtægtsændringer

Udlejningsejendomme

Slip for bøvlet – Lad os administrere dine udlejningsejendomme

Uanset om du udlejer en enkelt ejendom, eller ejer hundredvis af lejeboliger, så lad os stå for administrationen af dine værdier. Vi tager alle de dagligdags opgaver af dine skuldre, så du kan koncentrere dig om det væsentlige.

Udgiften til administration er lille, og omkostningerne kan i stort omfang lægges til huslejen. Desuden vil du opleve, at du sparer enormt meget tid ved ikke selv at skulle varetage alle opgaver omkring dine ejendomme.

Paragraf Advokaternes Ejendomsadministration tilbyder at varetage alle opgaver vedrørende dine udlejningsejendomme.

Som standard indbefatter det som minimum:

 • Opkræve husleje og forbrugsafgifter
 • Udfærdige lejekontrakter
 • Bogføring
 • Betaling af regninger
 • Klargøring af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Rykker- og inkassoprocedure ved manglende betaling
 • Udsættelse af lejere ved misligholdelse
 • Varetagelse af kontakten til ejendommens forsikringsselskab

 

Private udlejere er primært underlagt:

 • Lejeloven
 • Boligreguleringsloven
 • Erhvervslejeloven

 

 

Lovgivningen indenfor lejeretten er overvejende præceptiv, hvilket vil sige, at udlejer og lejer ikke kan aftale noget andet, end det der står i loven, hvis det vil være til skade for lejer. Dette gør det endnu vigtigere at have den rigtige administrator og rådgiver.

Paragraf Advokaterne er eksperter i lejeret, både boliglejeret og erhvervslejeret, og vi rådgiver udlejere over hele landet indenfor alle områder af lejelovgivningen, såsom

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Fastsættelse og regulering af husleje
 • Vedligeholdelse af lejemål
 • Fremleje og bytte af lejemål
 • Lejers misligholdelse af lejeaftalen
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftalen
 • Gennemførelse af sager ved Huslejenævnet og i Boligretten.

 

Her kan du læse meget mere om erhvervslejeret .

Andre sagsområder

Retssager
Ansættelsesret
Entrepriseret
Inkasso
Lejeret
Selskabsret
Varemærkeret