Retssager

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE OG ERHVERV – SAGSOMRÅDER RETSSAGER Derfor skal du vælge Paragraf Advokaterne Som advokater er vi vant til at føre retssager ved domstolene og voldgiftsretten. Advokat Søren Vasegaard Andreasen har møderet for Højesteret og færdes hjemmevant ved domstolene, så har du brug for advokatbistand til en igangværende eller mulig retssag, er du meget […]

Naboret

PRIVATE – SAGSOMRÅDER Eksperter inden for naboret Paragraf Advokaterne er eksperter inden for naboretlige spørgsmål og specialiserer sig i at yde juridisk bistand i sager som f.eks. fastsættelse af skel, hævd, regulering af hegn, gener fra naboens træer og sortglaserede tegl samt overholdelse af den naboretlige tålegrænse.  Vores erfarne team håndterer kontinuerligt et betydeligt antal […]

Ægtepagter

PRIVATE – SAGSOMRÅDER ÆGTEPAGTER Hvad er en ægtepagt? En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller. Aftalen bestemmer, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet, hvilket man som ægtefæller automatisk indgår i, hvis man ikke aftaler andet. Formuefællesskab – også kaldet fælleseje betyder, at man ejer alle aktiver lige. Herefter skal man ved død, […]

Testamente

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE – SAGSOMRÅDER Testamente Testamente Et testamente er en disposition, hvor du råder over de ejendele du efterlader ved din død. Hos Paragraf Advokaterne ved vi, hvor vigtigt det er, at få oprettet et testamente – og få gjort det rigtigt. Også selvom du tænker, at det først er langt ude i fremtiden, […]

Fast ejendom

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE – SAGSOMRÅDER FAST EJENDOM Fast ejendom Hos Paragraf Advokaterne rådgiver vi dagligt købere og sælgere af fast ejendom.  Vi har også stor ekspertise med nabosager, herunder sager om:  Fastsættelse af skel Regler for hegn  Den naboretlige tålegrænse  Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom dækker over en varieret gruppe af sager […]

Ejendomshandler

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE – SAGSOMRÅDER Ejendomshandler Ingen handel – ingen salær Paragraf Advokaterne rådgiver både købere og sælgere af fast ejendom – det er uanset om det drejer sig om hus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus, kolonihave, landbrugsejendom eller andet. I enhver ejendomshandel er der en stor mængde papirer, som let løber op i flere hundrede sider. […]

Dødsboer

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE – YDELSER DØDSBOER Dødsboer Vi behandler private dødsboer, hvor vi forestår afvikling og opgørelse af boet. En af vores opgaver er at fordele arven ud fra afdødes ønsker i testamentet og arvelovens regler Er der lavet testamente? Er der livsarvinger i form af ægtefælle eller børn? Er der andre, der skal arve? Aktiver og […]