Retssager

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE OG ERHVERV – SAGSOMRÅDER RETSSAGER Derfor skal du vælge Paragraf Advokaterne Som advokater er vi vant til at føre retssager ved domstolene og voldgiftsretten. Advokat Søren Vasegaard Andreasen har møderet for Højesteret og færdes hjemmevant ved domstolene, så har du brug for advokatbistand til en igangværende eller mulig retssag, er du meget […]

Entrepriseret

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE OG ERHVERV – SAGSOMRÅDER ENTREPRISERET Stor erfaring indenfor entrepriseret Paragraf Advokaterne har stor erfaring inden for entrepriseret og har ført sager inden for området ved både Byret, Landsret og Voldgiftsretten. Vi varetager sager og rådgivning om entrepriseret for både byggevirksomheder, håndværkere og private kunder. Det giver os en stor indsigt i alle […]

Varemærkeret

Facebook-f Linkedin-in ERHVERV – SAGSOMRÅDER VAREMÆRKERET Varemærkeret Paragraf Advokaterne rådgiver om varemærkeret og bistår ved udarbejdelse af og indsendelse af varemærkeansøgning i Danmark, EU og den øvrige Verden. Varemærker kan bestå enten af et eller flere ord (tekst) eller et billede (logo). Visse krav skal være opfyldt, før man få varemærkebeskyttet sit firmanavn, produktnavn eller […]

Lejeret

Facebook-f Linkedin-in PRIVATE OG ERHVERV – SAGSOMRÅDER LEJERET Lejeret Skal du have udarbejdet en lejekontrakt, eller er du som udlejer eller lejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har du behov for advokat rådgivning? Vi bistår både udlejere og lejere i forbindelse med almen rådgivning, udarbejdelse af lejekontrakter og tvister indenfor lejelovgivningen. Vores advokater har […]

Selskabsret

Facebook-f Linkedin-in ERHVERV – SAGSOMRÅDER SELSKABSRET Selskabsret Vi rådgiver virksomheder både i forbindelse med opstart af virksomhed, i forbindelse med den løbende drift, ved ændringer i selskabet og ved salg af virksomhed, eller anden overdragelse f.eks. generationsskifte i virksomhed. Selskabsstiftelse Vi yder rådgivning til virksomhedsejere og iværksættere om det at starte egen virksomhed og den […]

Inkasso

Facebook-f Linkedin-in ERHVERV – SAGSOMRÅDER INKASSO Inkasso Paragraf Advokaterne yder specialiseret bistand til virksomheder inden for inkasso. Vi bistår alle typer virksomheder, som har penge til gode hos deres kunder med alle juridiske og praktiske gøremål i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender over hele landet. Vi behandler altid debitorerne med respekt, og forsøger at indgå […]

Ansættelsesret

Facebook-f Linkedin-in ERHVERV – SAGSOMRÅDER ANSÆTTELSESRET Ansættelsesret Paragraf Advokaterne rådgiver inden for ansættelsesret. Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med tvister under ansættelsesforholdet og ved ansættelsens ophør. Det danske arbejdsmarked er sammenlignet med andre heldigvis ganske godt reguleret, men uoverensstemmelser i forbindelse med ansættelser opstår alligevel jævnligt. I disse tilfælde kan en advokat […]