Det er et stadigt stigende problem, at hjemmesider i både ind- og udland kopierer velrenommerede webshops for at sælge billige kopiprodukter. Svindlerne lukrerer på hjemmesidens velkendte navn og gode produkter og forsøger at overbevise forbrugeren om, at der er tale om den ægte vare. Ofte med held. Efterfølgende er det langt fra altid kunden modtager sine varer, og gør de endelig det, så er der tale om en dårlig efterligning.

For forbrugeren er der visse faretegn, såsom at prisen på den pågældende vare er usandsynlig lav, men for virksomheden bag originalerne er der en endnu større fare, idet brand-værdien af virksomheden, varemærket og produktet lider skade som følge af den ulovlige kopiering.

Står I som virksomhed i denne ulykkelige situation, har I brug for den rette juridiske rådgivning til at hjælpe jer. I har bl.a. brug for:

  • At kunne lukke hjemmesiden hurtigt uanset om den befinder sig i Danmark eller udlandet.
  • At kunne beslaglægge og destruere kopiprodukterne, enten ved ankomst til landet eller efter ulovligt salg.
  • At kunne rejse erstatningskrav mod de skyldige for salg af kopiprodukter og den forvoldte skade på jeres immaterialrettigheder.

Hos Paragraf Advokaterne arbejder vi med alle former for immaterialret, herunder nedlæggelse af forbud mod salg af kopiprodukter. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din situation.