Varemærkeret

Paragraf Advokaterne rådgiver om varemærkeret og bistår ved udarbejdelse af og indsendelse af varemærkeansøgning i Danmark, EU og den øvrige Verden.

Varemærker kan bestå enten af et eller flere ord (tekst) eller et billede (logo).

Visse krav skal være opfyldt, før man få varemærkebeskyttet sit firmanavn, produktnavn eller firmalogo. Vi hjælper dig med at vurdere, om betingelserne er opfyldt i dit tilfælde.

Har du brug for rådgivning om varemærkeret eller andre immaterialretlige problemstillinger, så kontakt os allerede i dag på telefon 82 82 82 42.

Søren V. Andreasen

Søren V. Andreasen

Advokat (H)

Ansøgning om varemærke

Når du vil ansøge om varemærkeret, skal du beslutte dig for, hvilke lande ansøgningen skal gælde i. Jo flere lande du vil have varemærket beskyttet i, jo flere omkostninger er der forbundet med ansøgningen. Ansøgningen vil herefter blive vurderet i hvert land for sig, men uanset sagsbehandlingstiden i det enkelte land, vil beskyttelsen – hvis ansøgningen godkendes – gælde fra ansøgningstidspunktet.

Dernæst skal du vælge, hvilke “klasser” varemærket skal gælde indenfor. Man kan kun få beskyttet varemærket inden for de klasser, som din virksomhed beskæftiger sig med, og som derfor er relevante at beskytte. Man kan altså ikke få varemærkebeskyttelse i irrelevante kategorier “bare for en sikkerheds skyld”.

Misbrug af varemærke

Vi støder ofte på krænkelser af varemærker – eller overtrædelse af markedsføringsloven – når konkurerende virksomheder bruger hinandens navne i markedsføring, f.eks. på internettet.

En sådan brug af konkurrentens navn er en krænkelse af markedsføringsloven, som udløser krav om erstatning.

Som virksomhed kan du sikre dig mod sådant misbrug ved at varemærkeregistrere din virksomhed. Med et registreret varemærke i hånden, vil f.eks. Google blokere alle andre fra at bruge dit varemærke i deres annoncering på Google. Dette har yderst stor værdi i dagens markedsføring.

Få juridisk rådgivning om varemærkeret

Det koster ikke noget at stille et spørgsmål, og du kan ringe til os og få en uforpligtende snak om din sag. Vores snak kan være med til at afklare, hvorvidt vi skal repræsentere dig eller ej.

Kontakt os allerede i dag på telefon 82 82 82 42 eller udfyld kontaktformularen.