SKILSMISSE

Selv om vi ikke har lyst til at tale om det, så er det et faktum, at rigtig mange ægteskaber hvert år går i opløsning, og desværre er det ikke altid, at de tidligere ægtefæller kan finde ud af at dele ejendelene mellem sig, eller få aftaler i stand vedrørende børnene. Der er mange ting at tage højde for i forbindelse med skilsmisse, og situationen kan i sig selv være hård nok at overkomme, hvis man skal skilles.

Står du i denne situation, bør du ringe til os. Vores advokater har mange års erfaring i familieret og kan rådgive dig bedst muligt igennem den svære tid, som en skilsmisse altid er. Vi har forståelse for din situation, og hos os får du altid den bedste rådgivning.

SAMVÆR

Aftaler om fordeling af samværet med fælles børn giver ofte anledning til tvister mellem fraskilte. Det kan derfor være en god idé at alliere dig med os fra starten, så der forhåbentligt hurtigt kan laves en god og holdbar aftale mellem jer, som er til gavn både for børnene og jer.

Selvom man kunne ønske, at advokater ikke var nødvendige i denne form for situationer, kan det være en god ide at have en objektiv hjælp med ved sidelinjen, så man sikrer den bedst mulige aftale for alle parter.

Står du i denne situation, bør du ringe til os. Vores advokater har mange års erfaring i familieret og kan rådgive dig bedst muligt igennem den svære tid, som en skilsmisse altid er. Vi har forståelse for din situation, og hos os får du altid den bedste rådgivning.

ÆGTEPAGTER

I en ægtepagt kan ægtefæller bestemme, om deres ejendele skal være fælleseje eller særeje.

Både før og under ægteskabet kan der være behov for at få udarbejdet en ægtepagt mellem ægtefællerne.

  • Hvis en eller begge ægtefællers formue (eller del heraf) skal være vedkommendes særeje, enten ved skilsmisse eller dødsfald.
  • Hvis ægtefællerne ønsker, at deres pensioner skal deles ved skilsmisse.
  • Hvis ægtefællerne ønsker, at fremtidig arv og gave de måtte modtage, skal være vedkommendes særeje.

ARV OG TESTAMENTE

Uanset om man er gift eller ej, bør man i et parforhold tænke over, hvad der sker, den dag én af parterne måtte dø.

Arveloven fastsætter nogle regler, hvis man ikke har lavet testamente, men for langt de fleste, vil det alligevel være mere fordelagtigt at lave et testamente. Her er nogle af årsagerne:

  • Du ønsker at sikre sin ægtefælle/samlever bedst muligt ved din død
  • Du ønsker at en eller flere af dine arvinger, skal arve mere/mindre end andre.
  • Du ønsker at en bestemt ejendel skal tilfalde en bestemt arving.
  • Du ønsker at arven efter dig skal være dine arvingers særeje.
  • Du ønsker at fordele arven på en anden måde end arveloven foreskriver.
  • Du vil bestemme, hvor dine børn skal opfostres, hvis du dør, inden de bliver voksne.
  • Du har ingen arvinger efter arvelovens regler, men ønsker ikke at dine ejendele skal tilfalde Staten.

Lars Rieck Sørensen

Advokat (L)

Lotte Ryom

Køberrådgiver Advokatsekretær

Sevilay Kilavuz

Sagsbehandler