Familieret

Ægtepagter

I en ægtepagt kan ægtefæller bestemme, om deres ejendele skal være fælleseje eller særeje.

Både før og under ægteskabet kan der være behov for at få udarbejdet en ægtepagt mellem ægtefællerne.

  • Hvis en eller begge ægtefællers formue (eller del heraf) skal være vedkommendes særeje, enten ved skilsmisse eller dødsfald.
  • Hvis ægtefællerne ønsker, at deres pensioner skal deles ved skilsmisse.
  • Hvis ægtefællerne ønsker, at fremtidig arv og gave de måtte modtage, skal være vedkommendes særeje.

Arv og testamente

Uanset om man er gift eller ej, bør man i et parforhold tænke over, hvad der sker, den dag én af parterne måtte dø.

Arveloven fastsætter nogle regler, hvis man ikke har lavet testamente, men for langt de fleste, vil det alligevel være mere fordelagtigt at lave et testamente. Her er nogle af årsagerne:

  • Du ønsker at sikre sin ægtefælle/samlever bedst muligt ved din død
  • Du ønsker at en eller flere af dine arvinger, skal arve mere/mindre end andre.
  • Du ønsker at en bestemt ejendel skal tilfalde en bestemt arving.
  • Du ønsker at arven efter dig skal være dine arvingers særeje.
  • Du ønsker at fordele arven på en anden måde end arveloven foreskriver.
  • Du vil bestemme, hvor dine børn skal opfostres, hvis du dør, inden de bliver voksne.
  • Du har ingen arvinger efter arvelovens regler, men ønsker ikke at dine ejendele skal tilfalde Staten.

Har du spørgsmål om familieret?

Har du spørgsmål til ægtepagter eller arv og testemente, eller vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Så kontakt os på telefon 82 82 82 42 eller udfyld kontaktformularen her: