Hvad gør man, når et internationalt domæne er optaget?

I forbindelse med at ens virksomhed vokser, og man ønsker at udvide til en mere international omsætningskreds og et internationalt domæne, opdager flere at deres com-domæne er optaget, oftest i forbindelse med domænehajer eller konkurrerende virksomheder der ønsker at profitere på et allerede kendt varemærke.

Flere kender til Domæneklagenævnet i forhold til overdragelse af domæne.dk, når der er registreret eller holdes et domæne i strid med god domænenavnsskik. Imidlertid er det en udbredt misforståelse når det kommer til domæne.com, at dette er en slags vilde vesten, hvor ingen regler gælder, og man derfor må betale selv ublu priser for at overtage det ønskede domæne.com. De danske domæner-regler er dog affattet med baggrund i internationale regler, der finder anvendelse på domæne.com, hvorfor der bestemt ikke er tale om et vilde vesten, snarere end et ukendt sæt regler der kan være indviklet at forstå og anvende for de fleste.

I virkeligheden indeholder de internationale regler samme principper som de danske, herunder vil registrering og ejerskab af domæner alene med salg for øje, som oftest er kendetegnet ved domæne-hajers opkøb være ulovligt. Man kan ligeledes overtage selv aktive domæner, når visse betingelser er opfyldt, men som igen følger samme princip om, at ejerskabet skal ske med overholdelse af god domænenavnsskik for øje. Dette er imidlertid en mere vanskelig proces, der omfatter en afvejning af anvendelsen, og hvem der har størst interesse i domænet.

Betingelserne for registrering af et .com-domæne

Reglerne for at registrere et internationalt domæne oplister 3 betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få overdraget et domæne.com, selv når det er i brug af en anden.
• Når domænenavnet er identisk eller forveksleligt med et varemærke, som du selv har rettighederne til.
• Når ejeren af domænet ikke har nogen ret eller legitim interesse i domænet.
• Når domænenavnet er registreret i ond tro.

Dette ser man ofte ved at et domæne.com er registreret med slåfejl, stavefejl eller bindestreger i navnet, hvilket kendetegnes som brug for at opnå trafik og derved salg, der ville have gået til varemærke-indehaveren. På samme måde ”domain-squatting”, registrering af domæne med salg for øje eller for at hindre en varemærkeindehaver i at kunne registrere domænet i strid med de internationale regler, og som følge heraf kan det overdrages ved de internationale domæneklagenævn.

Det bemærkes i denne forbindelse, at en varemærkeindehaver ikke nødvendigvis behøver at være indehaver af et registreret varemærke, men at dette selvsagt gør bevisbyrden på dette punkt nemmere.

Processen ved de internationale domæneklagenævn

Processen ved de internationale domæneklagenævn kan være kompliceret, ligesom prøvelsen her kan virke dyr i forhold til det danske Domæneklagenævn. Det må derfor anbefales, at man ikke forsøger at overtage domæne.com fra første dag man starter virksomhed, ligesom det anbefales at man får rådgivning til at foretage en vurdering af ens muligheder for at få medhold ved de internationale domæneklagenævn samt hjælp til processen, således man øger ens mulighed for at overtage det ønskede domæne.

Har du spørgsmål til lovgivning og retspraksis omkring registrering eller overdragelse af et dansk eller internationalt domæne, kan du kontakte os for rådgivning.