Hvad er minretssag?

Minretssag er domstolenes online portal til behandling alle civile sager. Så alle civile sager foregår i dag helt digitalt.

Og hvad er så en civil sag?

Når det kommer til retssager, skelner man mellem flere forskellige sagstyper. De bedst kendte er straffesager og civile sager. En civil retssag er i korte træk alle retssager, som ikke er straffesager. Visse sager kører efter andre sagstyper, såsom fogedsager, konkurser, dødsboer m.m., men overordnet set, er en retssag som regel enten en civil sag eller en straffesag. Det er dog kun civile retssager, som behandles på minretssag.

Hvad kan man på minretssag?

www.minretssag.dk kan man anlægge en ny retssag, eller hvis man er blevet sagsøgt, kan man svare på anklagerne i modpartens stævning. Hjemmesiden er bygget op, så den hjælper dig igennem processen, uanset om du vil anlægge en sag, eller svare i en allerede eksisterende sag.

Når du skal forklare din side af sagen, laver du et processkrift. Her skriver du din påstand, fortæller din side af sagen og hvorfor du mener, at retten skal give dig medhold. Du vil også blive bedt om at vedlægge de dokumenter, som du mener støtter din sag.

Alt afhængig af din påstand kan du blive bedt om at betale en retsafgift. Størrelsen på retsafgiften afhænger af værdien af det krav, du gør gældende. Sager op til 100.000 kr. koster 750 kr. at anlægge, og sager over 100.000 kr. koster 1.500 kr. at anlægge + en berammelsesafgift. Du kan se retsafgifterne her, eller beregne dem her.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Vær opmærksom på de frister som retten sætter. Hvis du ikke overholder fristerne, vil retten enten afvise at behandle sagen, eller også bliver du dømt som udebleven. Ingen af delene er noget, du ønsker.

På den enkelte sag, kan du under ”Sagsdeltagere” indtaste dine kontaktoplysninger. Vi anbefaler, at du her indtaster den mailadresse, som du tjekker fast, så du ikke går glip af vigtige beskeder. Står der ikke nogen mailadresse her, vil du modtage beskeder i e-boks.

Under sagens forberedelse vil der stort set altid blive afholdt et forberedende telefonretsmøde, som retten indkalder til. Hvis du glemmer at deltage, risikerer du også, at retten enten afviser sagen, eller at du bliver dømt som udebleven. En del sager bliver løst på telefonretsmødet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, vil retten indkalde til en hovedforhandling i retsbygningen.

Skal jeg bruge en advokat?

Ofte men ikke altid.

Medmindre retten bestemmer noget andet, har du altid ret til at møde selv i din egen sag. Så du bestemmer selv, om du vil have en advokat til at bistå dig eller ej.

Som advokater har vi styr på de særlige regler for retssager, og vi har stor erfaring med at møde i retten. Vi er uddannet i at præsentere din sag på bedst mulig vis overfor dommeren. Med en advokat som rådgiver, får du det bedste udgangspunkt, for ikke at glemme vigtige detaljer, og dermed for at vinde din sag ved retten. Det gælder uanset sagens størrelse.

Sager til en værdi under 50.000 kr. starter altid som såkaldte småsager. De følger nogle særlige regler, hvor du kan få vejledning af retten i, hvordan du skal føre sagen. Men retten fører ikke sagen for dig. Så også i småsager kan det være en god idé med en advokat som rådgiver.

Læs mere om retssager her.