Reglerne om forældelse bliver ikke ændret så tit. Men i 2008 vedtog Folketinget en ny forældelseslov, som afløste den tidligere lov om forældelse fra 1908. Desuden forsvandt visse regler i Danske Lov fra 1683. Forældelsesloven blev således moderniseret og opdateret. Det kan dog fortsat være vanskeligt at få overblikket over, hvornår der indtræder forældelse i en bestemt situation, da der stadig er mange forskellige forældelsesfrister.

Hos Paragraf Advokaterne arbejder vi dagligt med forældelse. Vi vil gerne gøre det nemt for dig at få et overblik over forældelsesreglerne. Derfor har vi samlet reglerne i nedenstående skema, så du kan få et hurtigt overblik.

Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse.

Du kan også hente skemaet her i PDF.

Hovedregel og undtagelser

Hovedreglen er, at der indtræder forældelse 3 år efter at et krav er opstået. Det gælder uanset hvilken type krav der er tale om. Forældelsesloven opstiller derefter en række tilfælde, hvor forældelsesfristerne er anderledes. Derudover kan forældelsen afbrydes midlertidigt ved at foretage bestemte handlinger, f.eks. anlæggelse af en retssag. Forældelsesfristen kan også udskydes, f.eks. som følge af at et krav anerkendes. Et krav kan anerkendes enten ved dom eller underskrift på et gældsbrev (10 år).

I andre tilfælde kan fristen for forældelse forlænges, hvis man ikke kan komme i kontakt med den person, som man har et tilgodehavende hos. Er vedkommende flyttet uden at oplyse ny adresse, udskydes forældelsen til 1 år efter, at det igen var muligt at komme i kontakt med vedkommende.

Har du et erstatningskrav som følge af indbrud, vold eller andet strafbart, gælder som udgangspunkt hovedreglen på 3 år. Du skal rejse krav mod gerningsmanden indenfor 3 år fra skadestidspunktet. Der gælder dog en undtagelse. Kravet forældes under alle omstændigheder nemlig tidligst 1 år efter, at der er afsagt endelig dom i straffesagen.

Pengekrav som f.eks. en ubetalt faktura forældes efter 3 år, medmindre du forinden har sendt sagen i retten. Har du brug for hjælp til at inddrive et pengekrav, vil vi foreslå, at du kontakter vores inkassoafdeling her.

Uvidenhed om kravet

Ofte kan der imidlertid være tale om, at du ikke ved, at du har et krav mod en anden. Det kan f.eks. være, hvis der viser sig en skade på dit hus, som sælger er ansvarlig for. Hvis skaden først viser sig flere år efter, at du har købt det, hvad så? Her gælder 3-års reglen og 10-års reglen i fællesskab. Det vil sige, at i et sådant tilfælde skal du indlede en retssag inden der er gået 10 år, fra du overtog ejendommen. Der må dog max. gå 3 år efter, at du vidste eller burde vide, at du havde et krav mod sælger. Så selv om der kun er gået 5 år fra du købte ejendommen, kan kravet alligevel godt være forældet. Hvis altså du har kendt til det i mere end 3 år uden at gøre noget ved det.

Andre frister

Reglerne om forældelse kan imidlertid ikke stå helt alene. For selvom et krav du måtte have, endnu ikke er forældet, kan kravet alligevel godt i visse tilfælde bortfalde. Det kan f.eks. være som følge af passivitet, manglende anmeldelse til et konkursbo eller dødsbo eller manglende overholdelse af en reklamationsfrist.

Anden lovgivning

Forældelsesloven er bygget sådan op, at den gælder, hvis ikke der er fastsat andre forældelsesfrister i andre love. Du kan derfor ikke nøjes med at læse forældelsesloven, hvis du vil vide, om det krav, du gør gældende, eller som gøres gældende mod dig, er forældet eller ej. Du kan derfor også blive nødt til at sætte dig ind i andre regler.

Af eksempler på lovgivning hvor der eksisterer andre forældelsesregler kan nævnes

 • Skattelovgivningen
 • Love om offentlige ydelser
 • Lejelovgivningen
 • Produktansvarsloven
 • Lovgivningen omkring forurening
 • Erstatningsansvarsloven
 • Ferieloven
 • Straffeloven
 • Ophavsretsloven
 • Patentloven
 • Konkurrenceloven
 • og mange flere

Hvis du er interesseret i at læse forældelsesloven, kan du finde den her.

Har du spørgsmål til forældelse, eller er du i tvivl om et krav allerede er forældet, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.