Hvad er en flexbolig?

En flexbolig er en ejendom, der er registreret som helårsbeboelse, men som den pågældende ejer har fået tilladelse til alene at benytte delvist, oftest som sommerhus, men kan også være som pendlerbolig.

Hvorfor har man flexboliger?

Flexboliger blev indført ved en ændring af boligreguleringsloven i 2012, men reglen findes i dag i Planlovens § 41 A. Lovens formål er at undgå affolkning af landdistrikter og sikre, at der fortsat er attraktive ejendomme i landområder og udkantsområder.

I de fleste kommuner i Danmark, men ikke alle, er der bopælspligt i helårsboliger. Det vil sige, at har man først købt en helårsbolig, skal man også enten selv bo i den, eller udleje den til helårsbeboelse. Ejendommen må ikke stå tom. Gør den det, kan kommunen kræve, at du skal leje den ud til en person, som kommunen vælger, og som mangler en bolig.

Hvad er en flexboligtilladelse?

Med en flexboligtilladelse, kan du som ejer slippe for pligten til at lade din ejendom benytte hele året. Bestemmelsen om flexbolig lyder således:

“Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til, at en helårsbolig tages i brug til fritidsformål og efterfølgende på ny tages i brug til helårsbolig uden yderligere tilladelse, medmindre det vil være i strid med en lokalplan for området. Kommunalbestyrelsen kan meddele bindende forhåndstilsagn om en sådan tilladelse”

Det er således op til den enkelte kommune at administrere reglerne for flexbolig, herunder udstede flexboligtilladelser. Det er således en politisk beslutning, hvor åben eller restriktiv bestemmelsen administreres i den enkelte kommune, men kommunen må ikke administrere bestemmelsen vilkårligt og skal overholde de almindelige forvaltningsretlige regler.

I et konkret eksempel har Aalborg kommune f.eks. i en del tilfælde givet flexboligtilladelser til ejendomme i centrum af Aalborg. Som nævnt har lovens formål været at sikre en attraktiv boligmasse i landområderne, hvorfor Aalborg kommunes praksis ikke har været i overensstemmelse med lovens formål, men omvendt er den heller ikke ulovlig, da det er kommunen, der bestemmer i hvilket omfang loven skal gælde også andre områder.

Hvordan får jeg en flexboligtilladelse?

Når du har fundet den ejendom, du gerne vil købe, kan du som regel få en forhåndsgodkendelse hos kommunen af, at du må benytte ejendommen som flexbolig. Det vil være et sædvanligt vilkår at indskrive i en købsaftale, at det er en betingelse, at du kan få ejendommen godkendt som flexbolig. Ejendomsmægleren vil ofte kunne hjælpe dig med at søge kommunen, og ellers gør vi det også gerne som din boligadvokat.

Vi har hvert år en del ejendomshandler, hvor der skal søges om tilladelse til benyttelse af ejendommen som flexbolig. Hvis du vil høre mere om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Du kan læse mere om, hvad vi tilbyder indenfor ejendomshandler her.