Er teksten på min hjemmeside beskyttet?

Det fremgår af ophavsretsloven, at litterære eller kunstneriske værker er ophavsretligt beskyttet. Formuleringen fremstår meget formel, men dækker ud over bøger, manuskripter m.v. også f.eks. en tekst, du selv har skrevet til din hjemmeside.

Beskyttelsen er ikke betinget af, at du lader sin tekst registrere. Beskyttelsen indtræder allerede når du har skrevet teksten, og lagt den på din hjemmeside. men er dog betinget af, at teksten er et udtryk for din personlige og selvstændige indsats. Har du ”lånt” lige rigeligt fra andres tekster, har du ikke selv skabt produktet og kan endda risikere, at have krænket andres rettigheder til en lignende tekst.

Det er ikke ulovligt at lade sig inspirere af andre, men når du skriver sin egen tekst, skal du have for øje, at teksten skal være din egen.

Opdager du at andre har brugt din tekst eller dele af den, har de med stor sandsynlighed overtrådt reglerne om ophavsret. Du bør altid bevissikre, at der er sket kopiering, og derefter gøre vedkommende opmærksom på det, såfremt du mener de uretmæssigt har gjort brug af din tekst. Selvom de fjerner teksten igen med det samme, vil du som regel være berettiget til godtgørelse for den brug, som allerede har fundet sted.

Læs mere om ophavsret her.

Læs mere om sikring mod kopiering fra hjemmesider her.