Konflikter i byggeri

Konflikter i byggeri

Nu kommer konflikterne i byggeriet. Efter mange års fremgang indenfor byggeriet er tiderne ved at vende, og der kommer flere konflikter i byggeri. Antallet af konkurser er stigende, og flere store entreprenørfirmaer er den seneste tid gået konkurs. Det minder om tiden...

Aftaler om konfliktløsning for forbrugere i entreprisesager

Når en forbruger indgår aftale med en håndværker om bygning af et hus eller udførelse af større om- eller tilbygninger, så indgås aftalen som oftest efter AB 92, som er et sæt standard-regler for udførelse af entrepriser. Imellem reglerne i AB 92 befinder sig en regel...

Betalingsaftaler i entreprise 

Når man som bygherre – professionel eller privat – har købt en ydelse hos en entreprenør, skal man også betale for den. Fast pris ctr. regningsarbejde Der er som udgangspunkt tre muligheder for fastsættelsen af prisen. En fast pris aftalt på forhånd, betaling i...